Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilsyn med kommuner

STAR fører tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats med henblik på at have viden om, hvorvidt Folketingets intentioner med gældende love og regler bliver indfriet af kommunerne. STAR bruger denne viden til at understøtte kommunernes indsats og sikre borgernes rettigheder.

STAR fører tilsyn med kommunerne på blandt andet nedenstående områder:

Kommunal Revision

Ministerierne, der udbetaler refusion og tilskud til kommunerne, skal føre tilsyn med, at kommunerne lever op til betingelserne for at modtage refusion. STAR fører tilsyn via en årlig gennemgang af de kommunale revisionsresultater. STAR udstiller kommunernes indberettede revisionsresultater på en særskilt hjemmeside.

Få mere at vide om Kommunal Revision via nedenstående link:

Kommunal Revision

Rådighedstilsyn med jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

STAR fører løbende tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed. Dette sker bl.a. på baggrund af nøgletal baseret på:

  • De lediges registrering af jobsøgningsaktiviteter
  • Kommunernes brug af sanktioner

Få mere at vide om det kommunale rådighedstilsyn via nedenstående link:

Kommunalt rådighedstilsyn

Opfølgning på kommunernes tidlige indsats

STAR følger systematisk op på, om kommunerne lever op til krav om samtaler og tilbud i de første 6 måneder af ledighedsperioden

Få mere at vide om opfølgningen på kommunernes tidlige indsats via nedenstående link:

Opfølgning på kommunernes tidlige indsats

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

På baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 fik kommunerne større frihed til at beslutte, hvordan de hjælper borgere i beskæftigelse. Samtidig indførte STAR en løbende monitorering af, hvordan kommunerne gør det.

Få mere at vide om det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats via nedenstående link:

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats