Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kommunal Revision

Ministerierne, der udbetaler refusion og tilskud til kommunerne, skal fører tilsyn med, at kommunerne lever op til betingelserne for at modtage refusion. STAR fører tilsyn via en årlig gennemgang af de kommunale revisionsresultater. STAR udstiller kommunernes indberettede revisionsresultater på en særskilt hjemmeside.

Kommunernes revisionsresultater på området med statsrefusion indberettes til ministerierne i en offentligt tilgængelig tværministeriel digital løsning, kaldet Kommunal Revision.

Kommunal Revision understøtter en ensartet, tidstro og transparent revision af kommunernes regnskaber på området med refusion.

Offentliggørelsen af revisionsresultaterne giver kommunerne indblik i den udførte revision på tværs af alle kommuner med henblik på løft og læring.

Reglerne om revision og indberetning af revisionsresultater fremgår af Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder:

BEK nr 432 af 26/04/2024

Revisionsresultaterne findes på Kommunal Revision:

Kommunal Revision

Vejledninger til kommuner, revisorer og ministerier findes her:

Vejledninger til Kommunal Revision

Spørgsmål og svar om Kommunal Revision findes her:

Spørgsmål og svar til Den digitale kommunale revisionsordning

Vejledning om kommunalt ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet findes her:

Vejledning om kommunalt ledelsestilsyn

STAR har ansvaret for driften af Kommunal Revision

Ministeriernes, revisorernes og kommunernes opgaver forbundet med Kommunal Revision

Nedenfor gennemgås ministeriernes, revisorernes og kommunernes opgaver og frister, som er forbundet med den kommunale revisionsordning.

Ministeriernes opgaver

Ministerierne kan udmelde i alt op til 15 centralt fastsatte kontrolpunkter, det vil sige spørgsmål, som revisor skal besvare ved årets revision. Der udmeldes 7-8 nye kontrolpunkter årligt, som undersøges i to år inden de falder bort.

Forud for revisionsårets begyndelse indlæser ressortministerierne en kontobro mellem finansloven og den kommunale kontoplan samt deres centralt fastsatte kontrolpunkter.

Umiddelbart herefter vil kommunerne have mulighed for at se de centralt fastsatte kontrolpunkter i Kommunal Revision. Kommunen kan på den baggrund overveje, om kontrolpunkterne skal indgå i årets ledelsestilsyn.

Frister for ministerier

 • Indlæsning af kontobro og kontrolpunkter: Senest 31. december (forud for revisionsårets begyndelse)
 • Udsende vejledning om regnskabsnote: Senest 31. december (ved revisionsårets afslutning)

Revisorernes opgaver

Når ressortministerierne har indlæst deres centralt fastsatte kontrolpunkter, kan den kommunale revisor indlæse egne kontrolpunkter. Tidspunktet for indlæsningen af revisors kontrolpunkter aftaler kommunen med revisor.

Når revisor har indlæst sine kontrolpunkter, kan kommunen se dem på Kommunal Revision.

Når revisor har udført revisionen, indlæser revisor kommunens revisionsresultater. Revisor har mulighed for at indlæse kommunens resultater løbende over revisionsåret.

Når den kommunale revisor har indlæst revisionsresultaterne, vil de være tilgængelige for kommunen på Kommunal Revision.

Det er kun kommunen og revisor, der kan se de indlæste resultater.

Frister for revisorer

 • Indlæsning af revisionsplan: Ingen fast frist
 • Indlæsning af kontrolpunkter: Ingen fast frist. Skal dog indlæses inden revisionsresultaterne
 • Indlæsning af revisionsresultater: Efter aftale med kommunen, dog inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af revisionsbemærkninger: Efter aftale med kommunen, dog inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af revisionserklæring: Efter aftale med kommunen, dog inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af eventuelle dokumenter fra kommunen: Inden kommunens endelige godkendelse

Kommunens opgaver

Kommunerne skal udarbejde en regnskabsnote til årsregnskabet. I regnskabsnoten skal kommunens refusions- og medfinansieringsbeløb opgøres på finanslovens hovedkontoniveau. Revisor skal erklære sig om regnskabsnoten som led i erklæringen om årsregnskabet. Det skal medvirke til, at den kommunale revision kan anvendes til at vurdere, om statsregnskabet er retvisende på områder med statsrefusion og tilskud.

Når alle kommunens revisionsresultater er indlæst, skal kommunen godkende dem foreløbigt. Når kommunen godkender revisionsresultaterne foreløbigt, vil de indgå i en landstotal, der straks blive offentliggjort på Kommunal Revision. Det vil ikke fremgå, hvilke kommuner der indgår i landstotalerne. Formålet er, at det hurtigt bliver klart, om der er områder med særlige udfordringer på landsplan.

Kommunen skal registrere sine gennemførte og planlagte opfølgningsaktiviteter på revisionsresultaterne. Det skal ske senest, når kommunalbestyrelsen har behandlet revisionsresultaterne og inden kommunen endeligt godkender sine revisionsresultater. Resultaterne og opfølgningen bliver straks offentliggjort på kommuneniveau på Kommunal Revision.

Frister for kommuner

 • Udarbejdelse af regnskabsnote skal indgå i kommunens regnskab
 • Foreløbig godkendelse: Inden 15. juni (15. august for København)
 • Registrere eventuelle opfølgningsaktiviteter: Inden endelig godkendelse
 • Sende eventuelle bemærkninger til revisionen til revisor, som indlæser disse i Kommunal Revision: Inden endelig godkendelse
 • Endelig godkendelse: Senest 31. august (30. november for København)
Sidst opdateret: 30-05-2024