Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige der har arbejder i minkerhverv eller følgeerhverv 2023 (ansøgninger til reserve)

Ansøgningsfrist 08-12-2023

Pulje har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Puljen udmeldes med ophæng i Lov L 110 fremsat d. 19. april 2023, som genindfører puljen.

Der blev den 25. januar 2021 indgået Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 mellem den daværende regering (S) Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. Aftalen blev siden forlænget.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre ret til uddannelse inden for puljen til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Målgruppe, Tilskudsberettigede udgifter mv.

Målgruppe, målgruppens rettigheder, kriterier for tilskud, tilskudsberettigede udgifter, IT-registrering mv. fremgår i seneste puljeopslag, som findes her:

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv (star.dk)

Ansøgerkreds

Kommuner.

Projektperiode

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb i perioden fra og med den 1. november 2023 til og med den 31. december 2023.

Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2023 og påbegyndt inden den 1. april 2024.

Fordeling af tilskud

Tilsagn afgives på baggrund af et konkret udgiftsbehov.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registrere de afholdte tilbud i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.). Kommuner der tidligere har modtaget tilsagn gennem puljen i 2023, skal være opmærksomme på om deres samlede tilsagn overstiger 500.000 kr. I så fald skal kommunen også indsende revisorpåtegnet regnskab.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, kan halvårligt få udbetalt tilskud på baggrund af regnskab for afholdte udgifter.

Praktiske oplysninger

Med henblik på at sikre rettidig udmøntning af de tildelte midler skal budgettet for kommunens forventede forbrug sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 08. december 2023 kl. 12.00.

Tilsagn om tilskud for de tildelte beløb gives løbende.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger*

*Der skal oprettes en ny sag til denne ansøgning uanset om ansøger tidligere i 2023 har fået tilsagn om tilskud.

Spørgsmål kan stilles til Jens Gustav Aagerup Jensen pr. e-mail jgaj@star.dk

 

 

 

Sidst opdateret: 12-04-2024