Spring til hovedindhold

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til

Positivlister viser jobrettede kurser og uddannelser inden for fag med gode jobmuligheder. Du kan få adgang til kurserne og uddannelserne gennem din sagsbehandler i jobcenteret eller a-kassen. Se de nærmere regler herunder.

Der er fire positivlister:

 • Seks ugers jobrettet uddannelse (kurser)
 • Den regionale uddannelsespulje (kurser)
 • Uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen (erhvervsuddannelser)
 • Voksenlæring (erhvervsuddannelser)

Du kan nedenfor læse om reglerne og finde links til positivlisterne.

Kontakt din sagsbehandler i jobcentret eller din a-kasse, hvis du som ledig ønsker information om de kurser og/eller uddannelser, som du finder. Styrelsen kan ikke give dig individuel rådgivning eller behandle din sag.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Du kan få op til 6 ugers jobrettet uddannelse af din a-kasse (dagpengemodtager) eller jobcenter (ledighedsydelsesmodtager), hvis kurserne er på positivlisten.

Hvem kan benytte sig af seks ugers jobrettet uddannelse?

Du skal enten være:

 • dagpengemodtager, eller
 • godkendt til fleksjob og ledig.

Derudover skal du enten:

 • være ufaglært
 • have en erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse, eller
 • have både uddannelse på erhvervsakademiniveauet og samtidig have en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan svarer til det.

Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første seks måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første ni måneders ledighed.

Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse

Positivlisten er en liste over erhvervsgrupper og kurser, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen bliver laet hvert år, så den viser, hvor jobmulighederne er nu.

Hvis du får dagpenge, skal din a-kasse godkende, hvilken erhvervsgruppe du kan vælge kurser fra.

Hvis du er godkendt til fleksjob og ledig, skal dit jobcenter godkende, hvilken erhvervsgruppe du kan vælge kurser fra.

Du kan frit søge kurser inden for den godkendte erhvervsgruppe. Du kan ikke vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Se positivlisten her:

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse (pdf)

Du kan tage flere korte kurser under seks ugers jobrettet uddannelse

Du kan sætte kurser sammen fra positivlisten, der ikke er mere end seks uger i alt. Kurser skal dog være inden for samme erhvervsgruppe. Hvis du har brug for inspiration til, hvordan kurserne fra positivlisten kan sættes sammen, har styrelsen lavet en liste med forslag til uddannelsesforløb. Listen hedder ”Vejledende uddannelsesforløb”.

Vejledende uddannelsesforløb (pdf)

Mere information om seks ugers jobrettet uddannelse

Hvis du får dagpenge og vil vide mere om 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte din a-kasse. Hvis du er godkendt til fleksjob og ledig, skal du kontakte dit jobcenter.

Du kan læse mere her:

Borger.dk: Seks ugers jobrettet uddannelse

UddannelsesGuiden: 6 ugers jobrettet uddannelse

Den regionale uddannelsespulje

Hvis du er ledig, kan jobcenteret give dig korte kurser via den regionale uddannelsespulje.

Hvem kan bruge den regionale uddannelsespulje

Alle ledige kan bruge den regionale uddannelsespulje. Du kan selv foreslå kurser, men de skal godkendes af dit jobcenter.

For at få et kursus godkendt, er det et krav:

 • at kurset er på den regionale positivliste i det RAR-område, hvor du bor eller i et tilstødende RAR-område, ELLER
 • at du har en skriftlig aftale med en arbejdsgiver, som lover at ansætte dig i mindst 3 måneder, hvis du tager et bestemt kursus, som ikke fremgår af de regionale positivlister. Aftalen mellem dig og arbejdsgiveren kaldes en arbejdsgivererklæring.

Du kan også få tilskud korte, erhvervsrettede kurser, når du får et job. Det er et krav, at du før jobbet har været ledig i mindst 6 måneder. Kurserne skal ligge ud over den opkvalificering, som man kan forvente en arbejdsgiver altid vil give. Det kan fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for din kommende arbejdsgiver.

Dit jobcenter kan tilbyde dig et kursus, som ikke fremgår af positivlisten, hvis det sker som tilbud i en jobplan.

Positivlister for den regionale uddannelsespulje

Der findes en regional positivliste med korte, erhvervsrettede kurser, der gælder for dit lokale område. En regional positivliste dækker et geografisk område, fx Fyn. Dette kaldes et RAR område. Der er 8 RAR-områder i Danmark og dermed 8 regionale positivlister.

Vigtigt: Du kan vælge kurser fra en positivliste, der hører til dit lokale RAR-område og fra positivlister fra RAR-områder, der støder op til dit lokale RAR-område. Bor du fx på Fyn kan du vælge kurser fra positivlisten fra RAR-Fyn, RAR- Sjælland og RAR-Sydjylland.

Hvis du vil søge kurser fra den regionale uddannelsespulje, skal du henvende dig til dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Nedenunder finder du links til de 8 regionale positivlister:

RAR Bornholm - Positivliste for regional uddannelsespulje (Listen gælder for dem, der bor på Bornholm samt i Hovedstaden og Sjælland)

RAR Hovedstaden - Positivliste for regional uddannelsespulje (Listen gælder for dem, der bor i Hovedstaden og Sjælland samt på Bornholm)

RAR Sjælland - Positivliste for regional uddannelsespulje (Listen gælder for dem, der bor i Sjælland, Fyn og Hovedstaden samt på Bornholm)

RAR Fyn - Positivliste for regional uddannelsespulje (Listen gælder for dem, der bor på Fyn samt i Sjælland og Sydjylland)

RAR Sydjylland - Positivliste for regional uddannelsespulje – (Listen gælder for dem, der bor i Sydjylland, Vestjylland og Østjylland samt på Fyn)

RAR Østjylland - Positivliste for regional uddannelsespulje – (Listen gælder for dem, der bor i Østjylland, Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland)

RAR Vestjylland - Positivliste for regional uddannelsespulje – (Listen gælder for dem, der bor i Vestjylland, Sydjylland, Østjylland og Nordjylland)

RAR Nordjylland - Positivliste for regional uddannelsespulje – (Listen gælder for dem, der bor i Nordjylland, Vestjylland og Østjylland)

Yderligere information om den regionale uddannelsespulje

Kontakt din sagsbehandler i jobcentret, hvis du ønsker information og vejledning om den regionale uddannelsespulje.

Derudover kan du læse om ordningen på følgende side:

UddannelsesGuiden: Den regionale uddannelsespulje

Uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen

Fra 29. december 2023 har du som dagpengemodtager mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med 110 pct. af dine dagpenge, hvis du er fyldt 30 år og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse. For at modtage 110 pct. af dagpengesatsen under uddannelsen skal din valgte uddannelse være inden for et område, hvor der mangler arbejdskraft. Uddannelser med mangel på arbejdskraft fremgår af en landsdækkende positivliste.

Hvem kan benytte sig af uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen?

For at kan tage en erhvervsuddannelse med 110 pct.af dine dagpenge skal du være:

 • dagpengemodtager,
 • ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år), og
 • fyldt 30 år.

Positivliste for uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen

For at tage en erhvervsuddannelse med 110 pct. af dine dagpenge, skal uddannelsen fremgå af nedenstående positivliste:

Positivliste for erhvervsuddannelser med ret til 110 pct. dagpenge (pdf)

Hvis du gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, som ikke står på positivlisten, kan du tage kontakt til dit jobcenter eller din a-kasse og høre nærmere om dine muligheder.

Yderligere information om uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse med 110 pct. af dagpengesatsen, kan du henvende dig til dit jobcenter eller din a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Derudover kan du læse om ordningen på følgende sider:

UddannelsesGuiden: Erhvervsuddannelse på dagpenge

Voksenlærling

Som voksenlærling gennemgår du et lærlingeforløb med skiftevis skole- og oplærings- eller praktikperioder.

Hvem kan benytte sig af voksenlærlingeordningen

Du skal være over 25 år for at komme i voksenlære, og du skal være i en af de følgende grupper:

 • Er du ledig (enten ufaglært eller faglært med forældet uddannelse)?
 • Er du ledig faglært (uden en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlertidigt forsøg forlænget frem til 31. december 2022)?
 • Er du i arbejde som ufaglært?

Hvis du kan svare ja til et af punkterne, kan voksenlærlingeordningen være relevant for dig.

Hvis du har en uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, kan du også være i målgruppen.

Positivlisten, som er tilknyttet voksenlærlingeordningen, er kun relevant, hvis du er i arbejde.

Yderligere information om voksenlærlingeordningen, hvis du er i arbejde:

Din arbejdsgiver kan få tilskud, hvis I laver en uddannelsesaftale. Det er et krav, at lærlingeuddannelsen skal være på denne positivliste:

Liste over uddannelser pr. 01-07-2024 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf)

Ældre liste:

Liste over uddannelser pr. 01-01-2024 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf)

Hvis du vil høre mere om voksenlærlingeordningen, skal du kontakte dit jobcenter.

Yderligere information om voksenlærlingeordningen, hvis du er ledig:

Du behøver ikke at bruge positivlisten, da ordningen gælder for de fleste erhvervsuddannelser.

Hvis du vil høre mere om voksenlærlingeordningen, skal du kontakte dit jobcenter.

Kontakt

Kontakt din sagsbehandler i kommunen, jobcentret eller din a-kasse, hvis du ønsker information og vejledning om dine muligheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan ikke tilbyde dig individuel rådgivning eller behandle din konkrete sag.

Sidst opdateret: 02-07-2024