Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

STARs tilsyn med de private feriefonde er overgået til Arbejdsmarkedets Feriefond

Som en følge af den nye ferielov falder STARs opgaver efter ferieloven bort eller overgår til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) fra den 1. september 2020. Det betyder, at det fremover er AFF, der fører tilsyn med de private feriefonde. Spørgsmål vedrørende feriefondsområdet skal fremover besvares af AFF, der kan kontaktes på 33 48 70 00.