Spring over hovedmenu

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

ARVID – afgørelser m.m.

I vores vidensbank ARVID har vi samlet en række vejledende udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

 

 

ARVID – afgørelser m.m.

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og besvarer forespørgsler om bl.a.:

  • Medlemskab
  • Ret til dagpenge
  • Selvstændiges ret til dagpenge
  • Efterløn
  • Feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån
  • Tilbagebetaling og sanktion.

Bilagslister til klage- og dispensationssager

Når en a-kasse sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, skal den relevante bilagsliste altid udfyldes og medsendes.

 

Bilagslister til klage- og dispensationssager

Elektronisk sagsudveksling i sager om arbejdsløshedsforsikring

A-kasserne og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring udveksler alle sager elektronisk via den sikre elektroniske sagsudveksling.

 

Elektronisk sagsudveksling