Spring over hovedmenu

Tilsyn med kommuner

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger af jobparate ydelsessmodtagere for at sikre, at de gældende love og regler bliver fulgt, og at borgere, der får udbetalt kommunale ydelser, er til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, som lovgivningen kræver.

Revisionsberetninger

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes revisionsberetninger.

Gennemgang af revisionsberetninger i tilsyn med kommuner

Rådighedsvurderinger

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner.

Tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger

Jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt jobparate ydelsesmodtagere i de enkelte kommuner.

Rådighedstilsyn om jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

VAS - digital Validering af Atypisk Sygefravær

VAS er et digitalt system, der kontrollerer det sygefravær, som virksomheder indberetter via NemRefusion. Hvis det indberettede sygefravær afviger fra det normale niveau for sygefravær, betragtes det som atypisk sygefravær. VAS sender advis’er til kommunerne om sygefraværet, og understøtter dermed kommunernes behandling af sager om sygedagpenge med henblik på at forhindre misbrug.

VAS - digital Validering af Atypisk Sygefravær