Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kommunal Revision

Fra revisionen af regnskabsåret 2022 skal kommunernes revisionsresultater indberettes i en ny offentlig tilgængelig digital revisionsmodel - Kommunal Revision.

Fra revisionen af regnskabsåret 2022 skal kommunernes revisionsresultater indberettes i en ny offentlig digital revisionsmodel Kommunal Revision.

Kommunal Revision

Vejledninger til Kommunal Revision

Ministerierne, der udbetaler refusion og tilskud til kommunerne, skal på baggrund af revisionsmodellen føre tilsyn med, at kommunerne lever op til betingelserne for at modtage refusion.

De omfattede ministerier er Beskæftigelsesministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet, Social- og Ældreministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriet, som denne information  gælder for.

Styrelsen har ansvaret for den tværministerielle digitale løsning.

Formålet med digitaliseringen af den kommunale revision er at understøtte en mere ensartet, tidstro og transparent revision af kommunernes regnskaber. Offentliggørelsen af revisionsresultaterne har samtidig til formål at styrke den enkelte kommunes indblik i den udførte revision på tværs af alle kommuner samt understøtte dialogen mellem revisor og kommune med henblik på løft og læring.

Baggrund for den digitale revisionsmodel

Den digitale revisionsmodel er skabt i samarbejde med kommunerne, de kommunale revisorer, KL og ministerierne med henblik på at skabe en transparent og digitalt understøttet revisionsordning til gavn for kommuner, revisorer og ministerier.

Ministerierne kan som noget nyt udmelde i alt op til 40 centralt fastsatte kontrolpunkter, det vil sige spørgsmål, som revisor skal besvare ved årets revision. Der udmeldes ca. 20 nye kontrolpunkter årligt, der undersøges i to år inden de falder bort.

Kommunerne skal som noget nyt udarbejde en regnskabsnote til årsregnskabet. I regnskabsnoten skal kommunens refusions- og medfinansieringsbeløb opgøres på finanslovens hovedkontoniveau. Revisor skal erklære sig, om regnskabsnoten som led i erklæringen om årsregnskabet. Det skal medvirke til, at den kommunale revision kan anvendes til at vurdere, om statsregnskabet er retvisende på områder med statsrefusion og tilskud.

Ministeriernes, revisorernes og kommunernes opgaver i den digitale revisionsmodel

Nedenfor gennemgås ministeriernes, revisorernes og kommunernes opgaver knyttet til den digitale revisionsmodel i overordnede træk.

Ministeriernes opgaver

Forud for revisionsårets begyndelse indlæser ressortministerierne deres centralt fastsatte kontrolpunkter. Umiddelbart herefter vil kommunerne have mulighed for at se de centralt fastsatte kontrolpunkter i den digitale revisionsmodel på Kommunal Revision. Kommunen kan på den baggrund overveje, om kontrolpunkterne skal indgå i årets ledelsestilsyn.

Handlinger og frister for ministerier

 • Indlæsning af kontobro: Senest 31. december (forud for revisionsårets begyndelse)
 • Indlæsning af kontrolpunkter: Senest 31. december (forud for revisionsårets begyndelse)

Revisorernes opgaver

Når ressortministerierne har indlæst deres centralt fastsatte kontrolpunkter, kan den kommunale revisor indlæse egne kontrolpunkter. Tidspunktet for indlæsningen af revisors kontrolpunkter, aftaler kommunen med revisor. Når revisor har indlæst sine kontrolpunkter, kan kommunen se dem på den digitale revisionsmodel Kommunal Revision.

Når revisor har udført revisionen, indlæser revisor kommunens revisionsresultater. Revisor har mulighed for at indlæse kommunens resultater løbende over revisionsåret. Når den kommunale revisor har indlæst revisionsresultaterne, vil de være tilgængelige for kommunen på den digitale revisionsmodel Kommunal Revision. Det er kun kommunen og revisor, der kan se de indlæste resultater.

Handlinger og frister for revisorer

 • Indlæsning af revisionsplan: Ingen fast frist
 • Indlæsning af kontrolpunkter: Ingen fast frist. Skal dog indlæses inden revisionsresultaterne
 • Indlæsning af revisionsresultater: Inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af revisionsbemærkninger: Inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af revisionserklæring: Inden 15. juni (15. august for København)
 • Indlæsning af kommunens opfølgende aktiviteter i revisionsresultaterne (skabelon B): Inden kommunens endelige godkendelse
 • Indlæsning af eventuelle dokumenter fra kommunen: Inden kommunens endelige godkendelse

Kommunens opgaver

Når alle kommunens revisionsresultater er indlæst, skal kommunen godkende dem foreløbigt. Det skal ske senest den 15. juni i året følgende revisionsåret. Københavns Kommune har frist den 15. august. Når kommunen godkender revisionsresultaterne foreløbigt, vil de indgå i en landstotal, der straks blive offentliggjort på offentlig digital revisionsmodel Kommunal Revision. Det vil ikke fremgå, hvilke kommuner der indgår i landstotalerne. Formålet er, at det hurtigt bliver klart, om der er områder med særlige udfordringer på landsplan.

Kommunen skal oplyse sin revisor om eventuel gennemført og planlagt opfølgning på revisionsresultaterne. Det skal ske senest, når kommunalbestyrelsen har behandlet revisionsresultaterne. Revisor indlæser opfølgningen i modellen, og herefter skal kommunen godkende resultaterne endeligt. Resultaterne og opfølgningen bliver straks offentliggjort på kommuneniveau på Kommunal Revision. Kommunen skal senest godkende endeligt den 31. august i året følgende revisionsåret. Københavns kommune har frist den 30. november.

Handlinger og frister for kommuner

 • Udarbejdelse af regnskabsnote skal indgå i kommunens regnskab
 • Foreløbig godkendelse: Inden 15. juni (15. august for København)
 • Oplyse revisor om eventuelle opfølgende initiativer som skal indlæses med revisionsresultaterne: Inden endelig godkendelse
 • Indlæsning af eventuelle bemærkninger (Indlæses af revisor): Inden endelig godkendelse
 • Endelig godkendelse: Senest 31. august (30. november for København)

Bekendtgørelse og vejledning

Bekendtgørelse om regnskab- og revision på området med statsrefusion og tilskud

Reglerne om den digitale revisionsmodel fremgår af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde med virkning fra 1. januar 2022.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til Den digitale kommunale revisionsordning

 

Sidst opdateret: 15-05-2024