Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontrol af a-kasse-medlemmer

Styrelsen foretager en række registersamkøringer for at understøtte a-kassernes kontroller af medlemmernes adfærd for at sikre, at der ikke udbetales dagpenge på forkert grundlag.

A-kasserne foretager løbende kontroller af de enkelte a-kassers administration og udbetaling af dagpenge til ledige medlemmer. Styrelsen understøtter a-kassernes kontrolarbejde ved at videreformidle formodninger om fejl og uberettiget udbetaling dagpenge. Formodningerne fremkommer dels på baggrund af registersamkøringer i styrelsens digitale tilsynsmodel og anmeldelser fra andre myndigheder mv.

Digital tilsynsmodel

I forbindelse med implementeringen af dagpengereformen har styrelsen udviklet en digital tilsynsmodel, der foretager forskellige registersamkøringer på vegne af a-kasserne.

Anmeldelser

Styrelsen modtager underretninger, hvis der er mistanke om, at en borger fx er ledig og arbejder eller driver selvstændig virksomhed og samtidig modtager ydelser fra a-kassen. Anmeldelserne kommer typisk fra kommuner, SKAT, politiet eller andre myndigheder, men enheden modtager også henvendelser fra private borgere.

Oplysningerne undersøges af a-kassen, som træffer afgørelse om en eventuel tilbagebetaling af ydelser og karantæne.

Skatteregisterundersøgelser

Styrelsen bruger SKATs Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at lave løbende skatteregisterundersøgelser.

Styrelsen anvender SKATs oplysninger til at tjekke, om borgere har modtaget ydelser, som de ikke er berettiget til. I skatteregisterundersøgelserne udtrækkes ledige, der har haft fx indtægt fra løn, sygedagpenge, pensioner, over- eller underskud af virksomhed samtidig med, at de har fået ydelser fra a-kassen.

Det er a-kassen der undersøger, om oplysninger om arbejde og indtægter på ydelseskortene (dagpengekort o.lign.), svarer til de skattemæssige oplysninger om borgerne. A-kassen træffer også afgørelse om en eventuel tilbagebetaling af ydelser og karantæne.

Indkomstregistret

A-kassernes kontrol med udbetalinger sker bl.a. på grundlag af oplysninger i indkomstregistret.

Styrelsen har fastsat nærmere retningslinjer for, hvordan a-kasserne tilrettelægger deres kontrol med udbetalinger. Kontrollen sker i videst muligt omfang gennem brug af indkomstregisteret om løn og arbejdstid mv. Formålet er at effektivisere kontrollen med de løbende udbetalinger af ydelser til medlemmerne.

Sidst opdateret: 22-05-2023