Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

A-kasseindblik

A-kasseindblik giver et overblik over a-kassernes administration af reglerne om rådighed.

Som led i det moderne rådighedstilsyn, der blev aftalt i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (trepart II) fra august 2016, følger STAR følger løbende udviklingen i data vedr.:

  • Dagpengemodtageres jobsøgning
  • A-kassernes sanktionspraksis

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde.

Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

• Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om ugen
• Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
• Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning.

Benchmarkmålingen vedr. dagpengemodtageres jobsøgning findes på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

STAR har i samarbejde med Danske A-kasser og a-kasserne udarbejdet de metodikker, som ligger bag målingen om dagpengemodtagernes jobsøgning.

Du kan læse mere om visningen i nedenstående metodebeskrivelse:

Metodebeskrivelse for benchmarking af dagpengemodtagernes jobsøgning (pdf)

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed i forhold til jobsøgning.

Du kan læse mere herom i nedenstående beskrivelse af administrationsmodellen:

Administrationsmodel for benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (pdf)

Sanktionspraksis i a-kasserne

A-kassen skal på baggrund af negative underretningspligtige hændelser fra jobcenteret samt hændelser i a-kassen vurdere, om den ledige står til rådighed, eller om den ledige skal sanktioneres.

Målingen af a-kassernes sanktionspraksis viser andelen og antallet af sanktionerede dagpengemodtagere fordelt på a-kasser.

Opgørelsen af a-kasserens sanktionering af dagpengemodtagere kan endvidere opgøres på følgende sanktionstyper:

1a. Udelukkelse fra dagpenge i en periode
2a. Karantæne for rådighed og selvforskyldt ledighed
3a. Gentagelsesvirkning med arbejdskrav
4a. Andre sanktioner med arbejdskrav

Målingen af a-kassernes sanktionspraksis findes på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Visning af sanktionspraksis i a-kasserne

Sidst opdateret: 29-05-2024