Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Dialogbaseret tilsyn med a-kasserne

Som led i tilsynet med a-kasserne afholder STAR møder med den enkelte a-kasse med ca. halvandet års interval. Formålet med møderne er bl.a. at skabe dialog med a-kassen om kvaliteten af a-kassens administration, retssikkerhed, ledelsestilsyn, cybersikkerhed, effektivitet og økonomisk bæredygtighed samt andre tilsynsrelevante emner.

Derudover kan mødet benyttes til at følge op på tidligere turnusmøder eller tilsynsbesøg samt at diskutere særlige problemstillinger, der er opstået i forhold til den enkelte a-kasse. STAR vurderer ud fra bl.a. risiko og væsentlighed, hvilke oplysninger der skal indgå i dialogen med a-kasserne.

Tilsynsoverblik

STAR udarbejder et tilsynsoverblik til hvert turnusmøde, hvori der bl.a. indgår statistik fra a-kasseindblik, regnskabsoplysninger fra Regnskabstilsynet, klagesagsstatistik fra CKA samt bemærkninger fra a-kassens egen revisor.

Det sker som et led i STARs tilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., §88, samt bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen

BEK nr. 982 af 29/06/2016

 

Sidst opdateret: 28-06-2024