Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kommunalt rådighedstilsyn

Med det kommunale rådighedstilsyn gives et indblik i kommunernes administration af reglerne om rådighed for jobparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtagere.

STAR følger som led i det moderne rådighedstilsyn med i kommunernes administration vedr.:

  • Jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning
  • Sanktionspraksis overfor ydelsesmodtagere generelt

Dette rådighedstilsyn er aftalt i trepartsaftalen (II) om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016.

Jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

I denne benchmarking vises jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtagere i de enkelte kommuner samt på tværs af kommuner.

I benchmarkingen inddeles alle jobparate kontanthjælpsmodtageres og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtageres jobsøgning i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 6 jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end 6 jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af kommunernes opfølgning på jobsøgningen blandt jobparate ydelsesmodtagere.

Målingen vedr. jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning ligger på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Benchmarking af jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

Du kan læse mere om metoden bag benchmarkingen af jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning i nedenstående metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse af jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning (pdf)

Benchmarkingen for jobparate ydelsesmodtagere er opbygget på samme måde som opgørelsen af dagpengemodtageres jobsøgning. Dette giver mulighed for at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og ydelsesmodtagere.

STAR har udarbejdet nedenstående beskrivelse af tilsynet med kommunernes administration af reglerne om lediges jobsøgning.

Opfølgningsmodel for det kommunale rådighedstilsyn

Sanktionspraksis i kommunerne

Målingen viser antal og andel sanktionerede ydelsesmodtagere fordelt på kommuner.

Formålet med målingen er at udstille kommunernes brug af sanktioner for at skabe transparens og understøtte en ensartet sanktionspraksis.

Målingen bruges desuden i samspil med benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtagers jobsøgning.

Målingen har to visninger:

  • Andel af sanktionerede ydelsesmodtagere i det nyeste kvartal
  • Udvikling over tid de seneste 8 kvartaler

Som udgangspunkt vises alle sanktioner for alle ydelsestyper i det seneste kvartal. Det er muligt at filtrere ned på ydelsestyper, visitationskategori og sanktionstype.

Målingen vedr. kommunernes sanktionspraksis ligger på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Målingen vedrørende kommunale sanktioner

Det kan ikke umiddelbart konkluderes, at et højt eller lavt sanktionsniveau er udtryk for god eller dårlig administration i en kommune.

Et lavt sanktionsniveau kan f.eks. være udtryk for, at kommunen har været særlig god til at vejlede borgerne om rådighedsreglerne, så borgere dermed opfylder reglerne.

Et lavt sanktionsniveau kan f.eks. også være udtryk for, at kommunen ikke giver borgere en sanktion, selvom kommunen burde have givet en sanktion.

Et højt sanktionsniveau kan f.eks. være udtryk for en kommunes konsekvente og korrekte opfølgning på sanktionsreglerne.

Et højt sanktionsniveau kan f.eks. også være udtryk for, at en kommune har vejledt en borgere for dårligt, og at borgere derfor ikke har levet op til rådighedsreglerne.

Det er vigtigt at sikre en korrekt sanktionspraksis, herunder både at rådighedsreglerne følges, og at sårbare borgere ikke oversanktioneres.

Sidst opdateret: 05-07-2024