Spring over hovedmenu

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen har udarbejdet vejledninger om administration af tilskud fra puljerne samt retningslinjer for anvendelse af tilskud. Herudover har vi udarbejdet standardskabeloner, som kan anvendes til regnskaber, statusrapporter og slutrapporter.

Ansøgninger til puljer, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal sendes via styrelsens Tilskudsportal, hvor der skal logges på med MitID Erhverv. NemID-medarbejdersignatur kan fortsat anvendes indtil udgangen af oktober 2023

Styrelsen gør opmærksom på, at der ikke må sendes filer til styrelsen, der indeholder personfølsomme oplysninger (cpr-nummer, fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer).

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Love og regler om puljer

Styrelsen har til brug for administrationen af tilskud fra puljer udarbejdet bekendtgørelser og vejledning.

Bekendtgørelse nr. 1184 af 26. september 2023 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nyt vindue)

Retningslinjer

Styrelsen har ligeledes udarbejdet retningslinjer for anvendelse af tilskud, guide til udarbejdelse af projektbudgetter samt en orientering til deltagere om ansvaret for databehandling.

Retningslinjer for anvendelse af tilskud (pdf) (nyt vindue)

Guide til udarbejdelse af projektbudgetter (pdf) (nyt vindue)

Orientering til deltagere i projekter vedrørende ansvaret for databehandling (pdf) (nyt vindue)

Skabeloner

Styrelsen har udarbejdet standardskabeloner, som kan anvendes til regnskaber, statusrapporter og slutrapporter, aktivitets- og resultatopfølgning og forandringsteori.

Statusrapport skabelon (Word) (nyt vindue)

Slutrapport skabelon (Word) (nyt vindue)

Skabelon for aktivitets- og resultatopfølgning (Word) (nyt vindue)

Guide til forandringsteori og resultatopfølgning (Pdf) (nyt vindue)

Skabelon for forandringsteori (PowerPoint) (nyt vindue)

Budget- og regnskabsskema til den regionale uddannelsespulje (Excel) (nyt vindue)

Budget og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 16-10-2023