Spring til hovedindhold

Beregn din indtægt i et fleksjob

Hvis du kender din timeløn og antal løntimer pr. uge, kan du her få en vejledende beregning af din indtægt i et fleksjob.

Indtægt i fleksjob

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Bemærk, at du skal indtaste:

  • timeløn, inklusiv pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.
  • et helt tal, når du indtaster antal løntimer pr. uge.

Som ansat i et fleksjob får du løn fra din arbejdsgiver og et tilskud fra kommunen. Tilskuddet kaldes fleksløntilskud og bliver beregnet ud fra den løn, som du får fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig. Hovedreglen er, at jo højere løn man får fra sin arbejdsgiver, jo lavere bliver fleksløntilskuddet.

Hvis du har spørgsmål til din løn som ansat i fleksjob eller til det fleksløntilskud, du får fra kommunen, kan du kontakte dit jobcenter. Er du medlem af en fagforening, kan du også kontakte dem.

Beregningen er kun vejledende. Det betyder, at du ikke har krav på den løn fra arbejdsgiver eller det fleksløntilskud, som beregneren viser.

Bemærk, at fleksløntilskuddet justeres hvert år. I 2024 er det maksimale, man kan få udbetalt i fleksløntilskud, 19.952 kroner pr. måned.

Beskæftigelsesministeriet har lavet beregneren, men ministeriet påtager sig ikke ansvar for fejl eller for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner, som man måtte foretage på baggrund af de resultater, beregneren viser.

Sådan bruger du beregneren

Hvis du får fuld løn for de timer, som du arbejder

Hvis du for eksempel er ansat i et fleksjob 15 timer om ugen med fuld løn, skal du indtaste 15 i feltet "timetal" og din timeløn i feltet "timeløn". Timelønnen skal være inkl. pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Hvis du får en reduceret løn for de timer, som du arbejder

Hvis du på grund af din nedsatte arbejdsevne er ansat med en reduceret timeløn, kan beregneren ikke bruges direkte til at beregne din månedsindtægt. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er ansat med en reduceret timeløn efter en overenskomst eller efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. For at få den rigtige beregning skal du omregne din løn og arbejdstid til det antal timer, du får fuld løn for:

Hvis du for eksempel arbejder i 20 timer, men du får 50 procent af den ”fulde timeløn”, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 procent, svarer det til, at du får fuld løn for 10 timer.

I det tilfælde skal du indtaste 10 timer i feltet "timetal" og indtaste timelønnen. Timelønnen skal være inklusive pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Hvis du får fuld løn for færre timer, end du er på arbejde

Hvis du på grund af din nedsatte arbejdsevne får fuld løn for færre timer, end du opholder dig på arbejdspladsen, skal du indtaste det antal timer, du får løn for, i beregneren.

Det er tilfældet, hvis du for eksempel er på arbejdet i 24 timer, men du får ”fuld løn” for 12 timer, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 procent. I det tilfælde, skal du indtaste 12 timer i feltet "timetal" og din timeløn i "timeløn". Timelønnen skal være inklusive pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Sidst opdateret: 04-07-2024