Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er otte uger.

ARVID - afgørelser m.m.

ARVID er en samling vejledende udtalelser og konkrete afgørelser i klagesager om arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

ARVID - afgørelser m.m. i klagesager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Bilagslister til a-kasser

Når en a-kasse sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, skal den relevante bilagsliste altid udfyldes og medsendes.

Bilagslister til klage- og dispensationssager

G-dage

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring vejleder a-kasser og borgere om reglerne om dagpengegodtgørelse fra arbejdsgivere (G-dage).

Dagpengegodtgørelse når din medarbejder stopper (G-dage) (pdf)

Elektronisk sagsudveksling

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og besvarer forespørgsler om bl.a.:

  • Medlemskab
  • Ret til dagpenge
  • Selvstændiges ret til dagpenge
  • Efterløn
  • Feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån
  • Tilbagebetaling og sanktion.

A-kasserne og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring udveksler alle sager elektronisk via den sikre elektroniske sagsudveksling.

Elektronisk sagsudveksling

Kontakt

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)

72217408

star@star.dk