Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om frigørelsesattest

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Frigørelsesattester - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Kopi af ansættelsesaftale. Hvis det ikke fremgår af ansættelsesaftalen, så vedlægges kopi af overenskomsten, hvoraf opsigelsesvarslet fremgår, evt. i form af et link til overenskomsten. Har arbejdsgiveren taget stilling til, om medlemmet frit kan placere sin arbejdstid? Hvis "Ja" vedlægges a-kassens vurdering af om arbejdet frit kan placeres.
  5. Frigørelsesattest eller oplysning om, at denne ikke er modtaget.
  6. Oplysning om og eventuel dokumentation for, hvornår medlemmet første gang oplyste a-kassen om sit arbejde på nedsat tid.
  7. Er forholdet konstateret ved en registersamkøring? Hvis "Ja" besvares punkt 8.
  8. Er der reguleret for timedifferencen? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation.
  9. Er medlemmet vejledt om supplerende dagpenge, frigørelsesattest og 5-ugers-fristen? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation for a-kassens vejledning og oplysning om dato(er) for, hvornår denne vejledning er givet til medlemmet.
  10. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion".
Sidst opdateret: 21-03-2024