Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om skattefri præmie

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Skattefri præmie - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
  4. Vedlæg efterlønsbevis.
  5. Har a-kassen vejledt medlemmet om efterlønsbevis og optjening af skattefri præmie? Hvis "Ja" vedlægges a-kassens vejledning (f.eks. pjecer) om efterlønsbevis og optjening af skattefri præmie.
  6. Oplyser medlemmet, at efterlønsbeviset ikke er modtaget eller modtaget med forsinkelse? Hvis der svares ”Ja”, skal a-kassen udfylde punkt 7 (brevpost) og/eller punkt 8 (digital post).
  7. Er postproceduren overholdt? Vedlæg oplysninger om a-kassens postprocedure og oplys også om forhold, der kan have bevirket, at brevet ikke er sendt eller sendt senere end dateringen. Hvis relevant, vedlæg erklæring fra Posten om, hvorvidt udbringningen af post har været (u)normal på det pågældende tidspunkt. Har a-kassen fået efterlønsbeviset retur?
  8. Vedlæg dokumentation for, at der er vejledt om digital kommunikation og oplys datoen for vejledningen. Vedlæg dokumentation for, at brevet er sendt fra a-kassen via digital kommunikation, at medlemmet har kvitteret for at have læst brevet og/eller, at medlemmet har åbnet dokumentet.
  9. Klager medlemmet over opgørelsen af antallet af timer til opfyldelse af 2-års-reglen? Klager medlemmet over opgørelsen af antallet af timer til den skattefri præmie? Hvis mindst 1 "Ja", så vedlægges dokumentation for lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed i den relevante periode. Dokumentation er i form af udskrift fra indkomstregisteret og/eller lønsedler, arbejdsgivererklæring og arbejdserklæring.
Sidst opdateret: 21-03-2024