Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Opfølgning på kommunernes tidlige indsats

STAR følger systematisk op på, om kommunerne lever op til lovkravene om samtaler og tilbud i de første 6 måneder af ydelsesperioden.

Med forenklingen af lovgivningen om den aktive beskæftigelsesindsats pr. 1. januar 2020 forsvandt reglerne med faste krav til kommunernes afholdelse af samtaler og afgivelse af tilbud til langvarigt ledige, men der er fortsat lovkrav om samtaler og tilbud i de første 6 måneder af ledighedsperioden.

STAR opgør kommunernes tidlige indsats månedligt i jobcenterindbliksrapporter på Jobindsats.dk, og vi følger desuden systematisk op over for kommuner, som har problemer med at leve op til lovkravene.

Som led i opfølgningen retter styrelsens regionale Arbejdsmarkedskontorer (AMK) som udgangspunkt henvendelse til kommuner, der i seks sammenhængende måneder har:

  • Mindre end 80 pct. af borgere med seks måneders ydelsesanciennitet, som har modtaget minimum fire jobsamtaler med jobcenteret.
  • Mindre end 80 pct. af borgere med seks måneders ydelsesanciennitet, som har modtaget et tilbud (gælder for den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, hvor der er lovkrav om et tilbud).

Populationen skal være på minimum 10 personer for at ovenstående gør sig gældende.

Målingen vedr. opfølgning på kommunernes tidlige beskæftigelsesindsats ligger på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Opfølgning på kommunernes tidlige beskæftigelsesindsats

Opfølgningen vil foregå halvårligt og vil som udgangspunkt ikke indebære krav om redegørelser eller genopretningsplaner, men udelukkende et tilbud om hjælp til at genoprette indsatsen. AMK vil gå i dialog med kommuner, der har udfordringer og tilbyde hjælp.

STAR har udarbejdet nedenstående beskrivelse af tilsynet med kommunernes tidlige beskæftigelsesindsats.

Opfølgningsmodel for den tidlige indsats i kommunerne (pdf)

Sidst opdateret: 30-05-2024