Spring over hovedmenu

Indsatser og ordninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ansvarlig for en lang række af indsatser og ordninger, som har til formål at hjælpe flest mulige borgere i uddannelse eller arbejde.

Vejledning, opkvalificering og uddannelse

Se positivlister med kurser under den regionale uddannelsespulje og 6 ugers jobrettet uddannelse. Læs også om vejledning og opkvalificering, uddannelsesløft m.m.

Vejledning, opkvalificering og uddannelse

Virksomhedsrettede redskaber

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Læs også om virksomhedspraktik, jobrotation, traineeindsats, voksenlærling, varsling af afskedigelser m.m.

Virksomhedsrettede redskaber

Indsatser ved sygdom, nedslidning mv.

Læs om revalidering, rehabiliteringsteam, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, seniorjob, sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, sygedagpengeopfølgning m.m.

Indsatser ved sygdom, nedslidning mv.

Virksomhedsservice og rekruttering

Virksomhedsservice i jobcentrene handler om at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

Virksomhedsservice og rekruttering

Kontaktforløb

Læs bl.a. om det fælles og intensiverede kontaktforløb, jobrettede samtaler og Styrket samarbejde om kontaktforløbet - Et tilbud om kompetenceudvikling (SOKO).

Kontaktforløb

Mentorordningen

Kommunerne kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Mentorordningen

Handicapområdet

De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

Handicapområdet
Sidst opdateret: 17-10-2018