Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Indberetning af førtidspensionssager

Indberetning af afgørelser i førtidspensionssager for kommuner, Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen.

Førtidspensionssager 

Fra den 1. juli 2017 overtog STAR opgaven med at modtage indberetninger i sager om førtidspension fra Ankestyrelsen. Kommuner, Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen skal således indberette afgørelser i alle førtidspensionssager til STAR via https://bi.star.dk.

Kravet om indberetning fremgår af ’Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet’ § 138 (BEK nr. 1451 af 11/12/2017).

De tre løsninger til henholdsvis kommuner, Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen ligger i hvert sit modul, som man skal tildeles rettigheder til for at kunne indberette i: 

Førtidspensionssager (FTP), som anvendes til kommunale indberetninger, der findes mere information om løsningen her.

Førtidspensionssager Udbetaling Danmark (UBD), som anvendes til indberetning af udenlandske førtidspensionssager.

Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST), som anvendes til indberetning af ankesager.

Sidst opdateret: 08-11-2018
} }, false);