Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Screeningsværktøjet Læse-selv-test

Det let tilgængelige screeningsværktøj Læse-Selvtest kan identificere læsevanskeligheder.

Som led i aftale om finansloven for 2012 blev der afsat midler til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage. Et af initiativerne var ’Let adgang til selvtest på nettet’, der skulle udmøntes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Selvtesten kan bruges som et effektivt og uformelt screeningsinstrument, før borgeren visiteres videre til en omfattende VLV-test (Vejledende Læsetest for Voksne) og dertilhørende voksenundervisning.

Selvtesten er tilgængelig online for både sagsbehandlere og borgere. Værktøjet er let at tilgå, anonymt, og det tager kun 10 minutter for borgeren at gennemføre testen.

Læse-Selvtest

Udviklingsproces, pilottest og lancering

Selve testen er udviklet af professor Carsten Elbro og postdoc Anne Steenberg Gellert fra Center for læseforskning, København Universitet.

It-firmaet Tekstur udarbejdede en webbaseret udgave af selvtesten, der blev lanceret i fjerde kvartal 2015. Herefter er der udført en pilottest i fem kommuner. Efter en evaluering blev selvtesten videreudviklet med fokus på tilgængelighed, brugervenlighed og klar kommunikation af testresultater.

Sidst opdateret: 07-03-2024