Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Joblog – borgerens værktøj til en struktureret jobsøgning

I Jobloggen kan borgeren registrere sine jobsøgningsaktiviteter, hvilket giver et overblik over aktiviteterne for borgeren selv og jobcentre og a-kasser.

Jobloggen er et digitalt værktøj, som på den ene side understøtter borgeres behov for at holde styr på og registrere deres jobsøgningsaktiviteter og på den anden side fagprofessionelles behov for at have indblik i både omfang og kvalitet af den enkelte lediges jobsøgning.

Jobloggen er derfor grundlag for den jobrettede samtale, hvor borger og fagprofessionel tager udgangspunkt i borgerens konkrete erfaringer med jobsøgning.

Alle borgere, uanset om man er meldt ledig eller bare søger arbejde, kan anvende jobloggen. Der er borgere, som har pligt til at anvende Jobloggen, herunder dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate.

Formål med Joblog

Formål for borgeren

Joblog giver borgeren et klart overblik over jobsøgningen og andre jobsøgningsrelaterede aktiviteter.
I Jobloggen kan borgeren ikke alene registrere den jobsøgning, der er foretaget, men der er også mulighed for at gemme de annoncer og ansøgninger, borgeren gerne vil søge fremadrettet. Borgeren kan markere status for den enkelte log, og når en stilling markeres som ”Søgt” registreres dette i Jobnets kalender, så der hurtigt kan dannes et overblik over, hvor mange stillinger, der er registreret søgt hver uge.

Borgeren kan også tilføje andre aktiviteter, fx netværksmøder og jobmesser, til Jobloggen, så alle aktiviteter giver et samlet overblik.

De gemte joblogs er udgangspunkt for samtaler i jobcentret og a-kasse, og endelig er de gemte joblogs dokumentation for borgerens rådighed.

Formål for jobkonsulenten

Fagprofessionelle i jobcentre og a-kasser kan se ledige borgeres Joblogregistreringer enten i deres eget sagsbehandlingssystem, via Sagsbehandler-login til Jobnet. Her kan de hurtigt danne sig et overblik over den enkelte borgers jobsøgningsaktiviteter og dermed få et godt afsæt for den jobrettede samtale. Når borgeren udviser en målrettet og relevant jobsøgning, kan jobsamtalen fokusere på fremadrettet jobsøgning. Det giver desuden den fagprofessionelle relevant viden til rådighedsvurderingen, herunder en specifik viden om, hvilke konkrete jobs, den ledige ønsker at søge eller faktisk får søgt.

Hvis borgeren har lagt stillingsannoncer i sin Joblog, som endnu ikke har haft ansøgningsfrist, giver det jobkonsulenten mulighed for at tilbyde konkret rådgivning om, hvordan den ledige skal ansøge.

Hvis der er tale om en forsikret ledig, har fagprofessionelle fra både a-kasse og jobcenter adgang til at se de samme oplysninger i borgerens Joblog og dermed har de et fælles udgangspunkt, når de tre parter skal samarbejde om, at få borgen tilbage på arbejdsmarkedet.

Fagprofessionelle kan desuden foretage en Joblog udsøgning over ledige borgere med en specifik jobsøgningsadfærd, fx ledige borgere, der ansøger indenfor få stillingsbetegnelser eller indenfor et begrænset geografisk område. 

Relevant lovgivning og vejledning

Læs om lovgivningen vedrørende Joblog:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Startvejledningen til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats VEJ nr. 10084 af 29/11/2019 

 

Sidst opdateret: 17-07-2024