Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemelding herpå

Kommunikation mellem jobcenter og a-kasse om negative underretningspligtige hændelser og for a-kassernes indberetning af sanktioner.

Jobcentrenes og a-kassernes beskæftigelsesrettede indsats og a-kassernes administration af dagpenge m.v. forudsætter, at jobcentre og a-kasser underretter hinanden om en række forhold vedrørende medlemmer af en a-kasse. Jobcenteret skal give a-kassen de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. A-kassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for jobcenterets administration af reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Regler om underretninger fremgår bl.a. af kapitel 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I kapitel 24 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er det præciseret, hvilke oplysninger jobcenteret og a-kassen skal give hinanden. Hvordan underretningerne skal se ud og hvordan de sendes, er beskrevet i kapitel 35 og 36 i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Databekendtgørelsen).

Med release 2023-4 tages en ny, forenklet kommunikationsmodel i brug omkring negative underretningspligtige hændelser, a-kassernes besvarelse heraf og i forhold til a-kassernes indberetning af sanktioner. Der er i den forbindelse foretaget en omlægning og forenkling af de koder, der anvendes i kommunikationen.

Sidst opdateret: 05-12-2023