Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Vejledninger til underretninger mellem jobcentre og a-kasser

Styrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale til underretninger mellem jobcentre og a-kasser. Nedenfor findes en oversigt med links til materialet.

Guide om kommunikation om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemelding herpå

Guiden giver sagsbehandlerne i både jobcentrene og a-kasserne et overblik over hvilke underretninger og tilbagemeldinger, der kan sendes, og hvad de anvendes til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske A-kasser samt med bidrag fra a-kasser og jobcentre udarbejdet en guide, der skal hjælpe til at understøtte kommunikationen vedrørende de negative underretningspligtige hændelser og a-kassernes besvarelser af underretningerne.

Guiden er til dig, som arbejder med arbejdsløshedsdagpengemodtagere i et jobcenter eller a-kasse, og den skal skabe klarhed over jobcenterets og a-kassens roller og handlemuligheder i forbindelse med negative underretningspligtige hændelser.

Guide - En forenklet kommunikation om underretninger mellem jobcentre og a-kasser (Juni 2024) (pdf)

Bilag 1: Kodelister på NUPH og svar på NUPH (pdf)

Bilag 2: Sanktionsmuligheder (pdf)

Forretningslogisk vejledning - NUPH (pdf)

Forretningslogisk vejledning - Sanktionsregister (pdf)