Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

VITAS

VITAS er et digitalt ansøgnings- og bevillingssystem, hvor virksomheder kan ansøge om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud (praktik og løntilskud) og en række andre ordninger. Ansøgningerne behandles og godkendes af sagsbehandlere i det lokale jobcenter.

Formålet med VITAS

Formålet med VITAS er at gøre det enkelt og effektivt for virksomheder at ansøge om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud. VITAS er et dynamisk ansøgningssystem, der hjælper virksomhederne undervejs i ansøgningsprocessen med relevant information om ordningen, beslutningsstøtte og automatisk indhentning af kendte oplysninger. VITAS er opbygget, så virksomhederne så vidt muligt oplever en ensartethed i ansøgningsprocessen på tværs af de forskellige ordninger.

VITAS skal desuden bidrage til at sikre en effektiv sagsbehandling i jobcentrene. Sagsbehandlerne tilbydes også beslutningsstøtte undervejs i deres behandling af ansøgninger, hvilket understøtter, at sagsbehandlingen overholder lovgivning og god forvaltningsmæssig praksis.

VITAS rummer i dag ansøgninger om virksomhedspraktik (herunder nytteindsats), løntilskud, voksenlærlinge, integrationsgrunduddannelse (IGU), fleksjob, mentor, personlig assistance, hjælpemidler og jobrotation (pr. 1. juli 2020).

Lovgivning

Det lovgivningsmæssige ophæng for VITAS fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Baggrunden for VITAS

VITAS udspringer af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen. Her fremgår det, at virksomheders ansøgning om at oprette virksomhedspraktik-, løntilskuds- og voksenlærlingepladser skal understøttes af en ny digital løsning. Derudover skal løsningen gøre jobcentrenes behandling af virksomhedernes ansøgninger nemmere.

Sidst opdateret: 15-03-2024