Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Min Plan – digitalt overblik over beskæftigelsesindsatsen

Min Plan indeholder al information om den fremadrettede beskæftigelsesindsats. Min Plan er tilgængelig på Jobnet.

Min Plan er en personlig og fleksibel plan, som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Den giver borgeren indsigt i egen situation ved at samle informationer om borgerens beskæftigelsesforløb og den fremadrettede indsats. Planen er fleksibel i den forstand, at den som udgangspunkt består af elementer og felter, der kan variere i forhold til borgerens situation og jobkonsulentens vurdering.

Min Plan er udviklet over en årrække for at sikre én samlet digital indgang for alle målgrupper.

Formål for borgeren

For borgeren skal Min Plan give et overblik over alt, hvad der skal ske fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen, herunder planer, aktiviteter og tilbud aftalt sammen med borgeren. Min Plan skal give borgeren indsigt i og dermed større ejerskab over sit eget forløb.

Samlet set skal dette understøtte, at borgeren ikke længere oplever planen som systemets administrative papir, men som en reel plan, han eller hun selv bidrager til og har ejerskab for.

Formål for fagprofessionelle

For sagsbehandleren skal Min Plan sikre koordinering på tværs af fagprofessionelle i jobcentre, a-kasser og på længere sigt også på tværs af forvaltninger og sektorer – fx socialforvaltningen og sundhedssektoren. Ved at samle alle aftaler og aktiviteter, der er registreret på borgeren ét sted, frigøres det tid til de fagprofessionelles kerneopgaver – jobformidling, coaching og individualiseret vejledning.

Forskellige udgaver af Min plan

Der er faste generiske elementer, som Min Plan altid består af (bl.a. stamoplysninger, mål, fremadrettede aftaler m.v.). For at sikre en mere målrettet og individuel indsats, bliver standardplanen suppleret med forskellige tillægselementer, afhængig af den konkrete målgruppe og borgerens situation i øvrigt. Min Plan vil derfor for en række grupper bestå af standardplanen med et eller flere tillægselementer afhængig af borgerens målgruppe og situation i øvrigt.

Min plan skal anvendes for alle borgere, der får en indsats i jobcentret.

Der findes pt. følgende forskellige udgaver af Min Plan:

  • Standardplanen - anvendes til de målgrupper og øvrige grupper, hvor der ikke er behov for eller ikke er udviklet særskilte tillægselementer bl.a. kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksvisiterede ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere, voksenelever m.fl.
  • Min Plan - “Krav til jobsøgning” fra a-kassen for dagpengemodtagere og fra jobcentret for jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet.
  • Uddannelsesplan med uddannelsespålæg. Anvendes til uddannelseshjælpsmodtagere, men også øvrige grupper, der er omfattet af et uddannelsespålæg.
  • Uddannelsesplan – særlig udgave for unge dagpengemodtagere med uddannelsespålæg. Indeholder både uddannelsesmål og jobmål.
  • Min Plan – integrationskontrakt. Borgere der har en kontrakt efter integrationsloven, kan tilgå den som pdf i Min Plan.

Relevant lovgivning og vejledning

Læs om lovgivningen vedrørende Min Plan.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Startvejledningen til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Sidst opdateret: 07-03-2024