Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Den fællesoffentlige dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet

Dialoggruppen følger løbende den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet og drøfter strategier for udvikling af selvbetjeningsløsninger, datadeling og dataudveksling m.m.

Dialoggruppen er et forum, der har til opgave at understøtte og afstemme den løbende digitale udvikling på beskæftigelsesområdet. Dialoggruppens arbejde er funderet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, den kommunale rammearkitektur, DFDG samt Jobnet. Dialoggruppen arbejder blandt andet for, at de overordnede rammer for udveksling af oplysninger/data udvikles til i højere grad at understøtte selvbetjeningsløsninger og kerneopgaver i kommuner og A-kasser.

Der er desuden fokus på at fremme en fælles koordinering i den digitale udvikling af beskæftigelsesområdet. Det gøres blandt andet ved at medlemmerne holder gruppen orienteret om påtænkte/igangværende initiativer på digitaliseringsområdet, der har grænseflader til andre.

Dialoggruppen følger løbende den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet og drøfter strategier for udvikling af selvbetjeningsløsninger, datadeling og dataudveksling m.m.

Den fællesoffentlige dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet blev nedsat i juli 2015. I dialoggruppen sidder der repræsentanter fra BM, STAR, Digitaliseringsstyrelsen/FM, KL, Danske A-kasser, A-kasserne og kommunerne. Der afholdes kvartalsvise møder eller efter behov.

Sidst opdateret: 22-05-2023