Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Sådan arbejder vi med IT i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikler IT og supporterer jobcentre, virksomheder og borgeres brug af styrelsens IT-systemer.

Oversigt over digitale platforme

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder en række webservices, hjælperedskaber mv. til både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

Oversigt over digitale platforme for eksterne brugere

Support

Landssupporten er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings supportenhed.

Supporten i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Dialoggruppen

Dialoggruppen følger løbende den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet og drøfter strategier for udvikling af selvbetjeningsløsninger, datadeling og dataudveksling m.m.

Den fællesoffentlige dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet

Stillingsbetegnelser

Stillingsbetegnelser med markering for hotjob.

Oversigt over stillingsbetegnelser og kvalifikationer

Sidst opdateret: 22-05-2023