Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kvartalsoversigt over løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb

Kvartalsoversigter øger transparensen omkring jobcentrenes iværksættelse af forløb i løntilskud, nytteindsats og virksomhedspraktik.

KLV er et udtrækssystem i Sharepoint, hvor arbejdsmarkedskontorerne og jobcentrene løbende kan trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskuds-, nytteindsats- (fra og med 1. kvartal 2014) og virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat, og som er i gang eller blevet afsluttet i det pågældende kvartal.

KLV-oversigterne offentliggøres med oplysninger for et kvartal omkring 1½ måned efter slutningen på det pågældende kvartal.

Formålet med kvartalsoversigterne er at øge transparensen omkring jobcentrenes iværksættelse af forløb i løntilskud, nytteindsats og virksomhedspraktik i jobcentrene og i LBR, som modtager de udtrukne KLV-rapporter fra jobcentrene.

Kvartalsoversigterne er baseret på jobcentrenes indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af løntilskuds-, nytteindsats- og virksomhedspraktikforløb. Oversigterne udstiller oplysningerne, som er sammenkørt med oplysninger om personens seneste beskæftigelse og oplysninger om navn, størrelse, branche, sektor og geografiske placering for de virksomheder, hvor løntilskuds- og virksomhedspraktikforløbene har fundet sted.

Beskrivelse af data i KLV (pdf)

Spørgsmål til løsningen

Er der spørgsmål til løsningen, kan følgende kontaktes:
Specialkonsulent Mette Gregers Jensen, mgj@star.dk / 72 21 77 65.

Sidst opdateret: 07-03-2024