Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Jobordre

Gennem kontakten med brugerne indsamler STAR løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om ny status på formidlede kandidater, der ikke svarer på henvendelser sagsnr.: 407793 - S2312-944

01-11-2023 Et jobcenter har efterspurgt muligheden for at angive en status til de formidlede kandidater, der ikke besvarer henvendelser vedrørende rekruttering til en jobordre.
01-11-2023 Ændringsønsket er modtaget. 

Ønske om besked til borger ved formidling på jobordre - sagsnr.: 397087

13-10-2023 Enkelte jobcentre ønsker, at borger får vist besked på Jobnet, når kandidatformidlingsstatus bliver sat til 'Formidling tilgængelig for virksomhed'. I beskeden skal borgeren orienteres om jobbeskrivelsen. Desuden ønskes, at borgeren får automatisk besked, hvis borgeren bliver ansat/ikke-ansat.
19-10-2023 Ændringsønsket vil ikke blive imødekommet, da det i så fald ville omfatte alle jobcentre og alle a-kasser. Hvis et jobcenter/a-kasse ønsker denne funktionalitet har de mulighed for selv at få den udviklet eller tilkøbt til eget system, der dermed kan sende de ønskede beskeder til borgernes beskedbakke på Jobnet.

Ønske om at kunne færdigbehandle kandidater, når kontaktgruppen er lukket - sagsnr.: 374710/S2312-225

11-07-2023 Når en borgers kontaktgruppe lukkes, bliver borgeren fjernet fra formidlingen på en jobordre. Flere jobcentre har indmeldt ønske om, efterfølgende at kunne ændre status til en anden end den automatisk påførte status: 'Kandidat fjernet - ikke mere relevant'.
11-07-2023 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om at kunne skifte status til 'Ansat af virksomheden' på formidling til jobordre, efter borgers kontaktgruppe er lukket - sagsnr.: 352260 

03-05-2023 Ønske om, at formidlingsstatus kan ændres til 'Ansat af virksomheden' for formidlede borgere, hvis kontaktgruppe er lukket, da lukning af kontaktgruppe medfører, at status på formidlingen automatisk sættes til 'Fjernet - ikke mere relevant'.  Denne status er final, hvorfor formidlingsstatus ikke kan ændres.
22-02-2024 Implementeret i release 2024-1 den 18-03-2024.

'Langvarig jobordre' ønsket ændret til 'Løbende jobordre' - sagsnr.: 339117

13-03-2023 Et jobcenter ønsker begrebet 'Langvarig jobordre' ændret til 'Løbende jobordre', da det er et mere sigende udtryk.
13-03-2023 Ændringsønsket er modtaget.

Virksomhederne vil gerne kunne vælge sms til at få besked om formidlinger - Sagsnr.: 282198/S2312-576

03-08-2022 I dag kan virksomhederne få besked om, at de kan få tilsendt en e-mail, når der er formidlet en kandidat. Ændringsønsket er, at virksomhederne skal kunne vælge, om de ønsker beskeden på e-mail eller sms. Dermed skal virksomheden også registrere det tlf-nr. de ønsker beskeden sendt til, hvis ikke de har registreret et mobilnr. på deres profil.
03-08-2022 Ændringsønsket er registreret.

Sidst opdateret: 18-03-2024