Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på forskellige måder.

Hvis du har spørgsmål om din eller andres situation på styrelsens område, er den lokale myndighed (kommunen, jobcentret, a-kassen m.fl.) den rigtige til at svare. Øvrige henvendelser om styrelsens fagområde foretrækker vi at modtage som e-mail.

Er du studerende, og skriver du opgave om styrelsens faglige område, er du velkommen til at bruge de  oplysninger, du finder på www.jobindsats.dk, www.star.dk m.m. Vi har meget begrænsede ressourcer til at yde individuel hjælp.

Vi holder lukket:

 • 1. januar 2018
 • 29. marts 2018
 • 30. marts 2018
 • 2. april 2018
 • 27. april 2018
 • 10. maj 2018
 • 11. maj 2018
 • 21. maj 2018
 • 5. juni 2018
 • 24.-31. december 2018
 • 1. januar 2019.

Send os en e-mail

Har du spørgsmål til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og er ansat i kommune, a-kasse el.lign.? Så har du mulighed for at henvende dig til vores juridiske studenterenhed, der hurtigst muligt giver dig svar:

Spørgsmål fra kommuner, a-kasser mv. om lovgivningen på beskæftigelsesområdet

Hvis du vil sende os fortrolige eller personfølsomme oplysninger, så benyt venligst Digital Post:

Digital Post

Øvrige henvendelser sendes til: star@star.dk

Skriv et brev til os

Vores postadresse er:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Postboks 2000
2300 København S

Besøgsadressen for kontoret i Brønderslev

STAR Brønderslev
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Ring til os

Du kan ringe til os:

 • Tlf. 72 21 74 01 – hvis du er sagsbehandler i en kommune og har spørgsmål om ydelser og lovgivning mv. på beskæftigelsesområdet. Hvis din henvendelse drejer sig om et konkret spørgsmål til lovgivningen på beskæftigelsesområdet, så skal du være opmærksom på, at vi i mange situationer vil bede om at få dit spørgsmål ind på skrift. Vi ønsker dermed at sikre en høj kvalitet og ensartethed i besvarelsen af spørgsmål til lovgivning på styrelsens område.
 • Tlf. 72 21 74 02 – hvis du har spørgsmål om feriepenge, ferieloven mv.
 • Tlf. 72 21 74 03 – hvis du har spørgsmål om EØS-arbejdsløshedsforsikring (fx PD U1).
 • Tlf. 72 21 74 08 – hvis du har spørgsmål til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.
 • Tlf. 33 96 37 37 – hvis du har spørgsmål om de handicapkompenserende ordninger. Hotline har åbent mandag til fredag kl. 9-12 og torsdag kl. 9-15.
 • Tlf. 72 21 74 00: Øvrige henvendelser.

Vores telefoner er åbne mandag til fredag kl. 9-15. Dog har telefonerne til EØS-arbejdsløshedsforsikring, ferieloven og Center for klager om arbejdsløshedsforsikring åbent fra 9 til 12, undtagen onsdag, hvor der er lukket.

CVR og EAN

CVR: 55568510

EAN drift: 5798000392014

EAN ikke drift: 5798000392038

EAN-numre sikrer, at dokumenter i forbindelse med elektronisk fakturering bliver sendt til den rigtige bogføringskreds hos os.

EAN drift anvendes til indkøb og betalinger under styrelsens egen hovedkonto, det vil sige til opgaveløsning under den almindelige virksomhed, international rekruttering, Workindenmark-centre, samt Specialfunktionen Job og Handicap.

EAN ikke drift anvendes til øvrigt indkøb og betalinger, det vil sige på de lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger, herunder satspuljer, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bemærk, at offentlige myndigheder kun modtager elektroniske fakturaer. Alle leverandører til det offentlige skal derfor bruge elektronisk fakturering.

Send elektronisk faktura eller kreditnota via virk.dk (nyt vindue)

Ligebehandling og støtte til EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer

Er du EU-arbejdstager eller familiemedlem, der oplever diskrimination på grund af din nationalitet, ulovlige begrænsninger eller hindringer i forhold til din ret til fri bevægelighed i Danmark? Så skriv til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via: ContactPointDenmark@star.dk

Vi sørger for, at dit spørgsmål kommer videre til den ansvarlige myndighed.

Kun e-mails skrevet på dansk eller engelsk vil blive besvaret.

Direktiv 2014/54/EU om vandrende arbejdstageres rettigheder (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09 apr 2018