Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om information om sygemelding på første ledighedsdag - sagsnr. sagsnr.: S2405-053

01-05-2024 Et jobcenter ønsker, at der ved sygemelding som dagpengemodtager Jobnet bliver information om, at borgeren - hvis der er tale om sygemelding på første ledighedsdag - skal kontakte kommunens sygedagpengekontor.
01-05-2024 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om ny afslutningsårsag 'Graviditetsbetinget sygdom' i sygefravær - sagsnr.: 398983

23-10-2023 Et jobcenter ønsker indførelse af en ny afslutningsårsag i sygefravær: "Graviditetsbetinget sygdom".
23-10-2023 Der er tale om et ændringsønske, som jobcentre/KSS i første omgang skal afklare med sygedagpengesystemet (KOMBIT/KSD)

Borgere i kontaktgruppe 2 og 12 skal ikke kunne sygemelde sig via Jobnet - sagsnr.: 364715/KON-1434

07-06-2023 Et jobcenter ønsker, at der bliver lukket for adgang til, at kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp kan sygemelde sig via Jobnet. Jobcentret oplever, at borgere ikke altid læser informationen på Jobnet med deraf følgende ekstra administrativt arbejde for jobcentret. 
06-11-2023 Ministeren har den 23. juni 2023 tilkendegivet over for flere kommuner, at hun vil se nærmere på mulighederne for at justere på reglerne for sygemelding, så kommunerne i højere grad får frihed til at tilrettelægge opfølgningen på sygemeldinger efter lokale forhold. Styrelsen vurderer, at det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at se nærmere på de samlede rammer for sygemelding, herunder om det skal være muligt at sygemelde sig på Jobnet.

Ønske om længere varighed på 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby) - sagsnr.: 300756

06-10-2022 Da der ikke længere er krav om sygeopfølgning hver 3. måned, ønsker et jobcenter mulighed for at kunne registrere 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby)' (id 41) med en varighed på mere end 3 måneder. 
28-11-2022 Den enkelte registrering kan foretages med en varighed på 3 måneder. Standby-ordningen handler om opfølgning uden kontakt, og styrelsen finder det i den forbindelse hensigtsmæssigt at fastholde et udløb for registreringen, så kommunen understøttes i at følge op på sagen. I nødvendigt omfang kan der på samme registreringstidspunkt foretages registrering af flere perioder i forlængelse af hinanden. Ændringsønsket imødekommes dermed ikke.

Ønske om nye afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere - sagsnr.: 299597

29-09-2022 Et jobcenter ønsker indførelse af flere afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere. Der er ønske om følgende nye afslutningsårsager:

 • Ordinært job (samme arbejdsgiver)
 • Ordinært job (ny arbejdsgiver)
 • A-dagpenge
 • Fleksjob (samme arbejdsgiver)
 • Fleksjob (ny arbejdsgiver)
 • Overgår til Ledighedsydelse
 • Uddannelse
 • Overgår til Kontanthjælp

29-09-2022 Der er tale om et ændringsønske, som jobcentret først skal afklare med sygedagpengesystemet (KSD) i forhold til, om KSD kan håndtere de nye afslutningsårsager - og i givet fald hvornår.

Ønske om ny fraværstype til fratagelse af mulighed for booking af telefonisk/digital samtale - sagsnr.: 262866

03-05-2022 Et jobcenter ønsker via ny fraværstype at kunne fratage en borger muligheden for at selvbooke en telefonisk eller digital samtale via Jobnet. Der er tale om, at jobcentret har vurderet, at samtalen skal afholdes personligt, jf. LAB § 33, stk. 2.
21-06-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Fravær/fritagelse skal registreres for en given periode, men borgerens ret til selv at vælge samtaleform skal vurderes fra gang til gang (individuel vurdering) og kan dermed ikke fratages for en fastsat periode.

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552/KON-1435

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, ønskes mulighed for borgeren at vælge varighed:

 • 1 dag
 • Under 14 dage
 • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 01-05-2024