Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oversigt over stillingsbetegnelser

Stillingsbetegnelser med markering for hotjob

Lister over stillingsbetegnelser, kompetencer og erhvervsområder samt anmodningsskema til nye stillingsbetegnelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering implementerer løbende nye og mere retvisende stillingsbetegnelser i ESCO-STAR. For at medvirke til, at nomenklaturen er aktuel og retvisende, opdateres den årligt af STAR.

Formålet med at opdatere og vedligeholde de aktive stillingsbetegnelser er:

  • at de stillingsbetegnelser, der er aktive i nomenklaturen, anvendes af virksomheder til at beskrive de job, der findes på det danske arbejdsmarked
  • at stillingsbetegnelserne anvendes af de ledige til at beskrive både deres erhvervserfaring, og de job de søger via 'Jeg søger job som'.
  • at stillingsbetegnelserne kan styrke de digitale værktøjer, som borgere og virksomheder gør brug af, og for at forbedre match mellem ledig og virksomhed.

Fornyelsen af stillingsbetegnelser på EU-niveau går under betegnelsen ESCO og sker på tværs af EU. ESCO-STAR er den danske variant, som er tilpasset det danske arbejdsmarked. Det vil sige, at der i ESCO-STAR er fjernet enkelte stillingsbetegnelser og tilføjet andre stillingsbetegnelser, som findes på det danske arbejdsmarked.

Løbende vedligeholde af stillingsbetegnelser berører følgende it-systemer og forretningsområder:

  • Jobnet - herunder 'Jeg søger job som'.'Automatch', 'Jeg søger job som', 'Find job' og 'Min plan' med 'Jobmål' og 'Krav til jobsøgning'
  • JobAG - herunder virksomhedernes CV-søgning og oprettelse af jobannoncer og jobordrer
  • VITAS - herunder ansøgninger om løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob samt bevillingsansøgninger.

Den nuværende liste over stillingsbetegnelser forventes opdateret i 4. kvartal 2022.

Den løbende vedligeholdelse af stillingsbetegnelser understøttes af en løbende overvågning af hvilke stillingsbetegnelser, der anvendes på det danske arbejdsmarked.

Eksempler på digitale værktøjer, som påvirkes er:

  • Arbejdsmarkedsbalancen,
  • Virksomhedsoverblikket,
  • Jobbarometret mv.

Nedenfor findes seneste lister over:

Liste over aktuelle stillingsbetegnelser med alias og markering for hotjob (excel) (nyt vindue)

Liste over kvalifikationer (pdf) (nyt vindue)

I forbindelse med anmodning om oprettelse af nye stillingsbetegnelser/stillingsbetegnelser med alias er der oprettet et anmodningsskema, der skal udfyldes og sendes til spoc@star.dk. I skemaet skal der hentes oplysninger i forskellige dokumenter og på forskellige hjemmesider. Disse link vil ligge umiddelbart efter anmodningsskemaet:

Skema ti anmodning om optagelse af nye stillingsbetegnelser (excel) (nyt vindue)

Aktuelle erhvervsområder (excel) (nyt vindue)

Uddannelsesguiden (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-07-2022