Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opfølgning på kommunernes tidlige indsats

Styrelsen følger systematisk op på, om kommunerne lever op til krav om samtaler og tilbud i de første 6 måneder af ledighedsperioden

Med forenklingen af lovgivningen om den aktive beskæftigelsesindsats pr. 1. januar 2020 forsvandt reglerne med faste krav til kommunernes afholdelse af samtaler og afgivelse af tilbud til langvarigt ledige, men der er fortsat lovkrav om samtaler og tilbud i de første 6 måneder af ledighedsperioden.

Styrelsen opgør kommunernes tidlige indsats månedligt i jobcenterindbliksrapporter på Jobindsats.dk, og vi følger desuden systematisk op over for kommuner, som har problemer med at leve op til lovkravene.

Som led i opfølgningen retter styrelsens regionale Arbejdsmarkedskontorer (AMK) henvendelse til kommuner, som i tre sammenhængende måneder har en andel på mere end 20 pct. i en ydelsesgruppe med mindst ti borgere, hvor lovens minimumskrav til samtaler eller tilbud ikke er opfyldt.

AMK tilbyder kommuner rådgivning og støtte i forbindelse med genopretning af beskæftigelsesindsatsen, med udgangspunkt i den enkelte kommunens konkrete situation.

Skulle en kommune mod forventning ikke have genoprettet indsatsen seks måneder efter arbejdsmarkedskontorets henvendelse, bliver kommunen bedt om en skriftlig redegørelse for årsagen til den manglende indsats og en konkret genopretningsplan.

På baggrund af redegørelsen og genopretningsplanen kan beskæftigelsesministeren evt. anmode borgmesteren for den pågældende kommune om et møde med henblik på at drøfte den manglende indsats.

Jobindsats – Jobcenterindblik (nyt vindue)

Sidst opdateret: 28-04-2023