Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om kontingentrestance og slettelse

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Kontingentrestance og slettelse - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, fx om a-kassens sagsbehandling/vejledning og til medlemmets oplysning om kontakt til a-kassen.
  2. A-kassens afgørelse (slettebrevet) med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Oplyser medlemmet, at slettebrevet ikke er modtaget eller modtaget med forsinkelse? Hvis "Ja" vedlægges punkt 5 eller 6.
  5. Kvittering fra postvæsnet, som viser, at slettebrevet er indleveret til afsendelse eller, at det er sendt som anbefalet post (Husk at slette navne/adresser/CPR-nr. som er irrelevante for sagen). Er postproceduren overholdt? Vedlæg i så fald oplysninger om a-kassens postprocedure, og oplys også om forhold, der kan have bevirket, at brevet ikke er sendt eller sendt senere end dateringen. Erklæring fra postvæsnet om, hvorvidt udbringningen af post har været normal på det pågældende tidspunkt hvis relevant. Har a-kassen fået slettebrevet retur?
  6. Vedlæg dokumentation for, at der er vejledt om digital kommunikation og oplys datoen for vejledningen. Dokumentation for, at brevet er sendt fra a-kassen via digital kommunikation, at medlemmet har kvitteret for at have læst brevet eller, at medlemmet har åbnet dokumentet.
  7. Kopi af rykkerbrevet eller standard rykkertekst og edb-udskrift (eller lignende), der viser afsendelsesdatoen. Oplysning om, hvordan rykkerbrevet er sendt (digitalt/rekommanderet/quick-brev e.l.)
Sidst opdateret: 21-03-2024