Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om manglende jobsøgning

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Manglende jobsøgning - bilagsliste (pdf)

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
 4. Udskrift af medlemmets CV.
 5. Dokumentation for begrænsninger i erhvervsevnen, hvis relevant.
 6. Indkaldelse til rådighedssamtalen, hvis relevant.
 7. A-kassens skriftlige vurdering af antal udbudte job, der var relevante for medlemmet at søge.
 8. Er medlemmet blevet pålagt at søge konkret arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør? Hvis "Ja" vedlægges oplysning om hvilket arbejde, der er tale om og hos hvilken arbejdsgiver.
 9. Dokumentation for den vejledning om kravene til jobsøgning, der er givet til medlemmet i sin fulde ordlyd (breve, pjecer mv.). Vedlæg også oplysning om dato(er) for, hvornår vejledningen er givet.
 10. Oplysning om og dokumentation for, om medlemmet er vejledt om konsekvensen af ikke at følge ”Krav til jobsøgning” og aftaler med a-kassen, jobcenteret og anden aktør om jobsøgning. Vedlæg også oplysning om dato(er) for, hvornår vejledningen er givet.
 11. Medlemmets ”Krav til jobsøgning” og evt. revisioner.
 12. Evt. aftaler med a-kassen, jobcenteret og anden aktør om medlemmets jobsøgning og evt. revisioner, hvis relevant.
 13. Udskrift af medlemmets joblog.
 14. Kopi af de uploadede jobansøgninger, a-kassen har bedt om.
 15. Medlemmets oplysninger om sin jobsøgning.
 16. Brev om en frist på højst 3 måneder til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis relevant. Brev om frist til at opdatere sin joblog, hvis relevant.
 17. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion".
Sidst opdateret: 21-03-2024