Spring til hovedindhold

Sporskifte - ny retning til dit arbejdsliv

Har du fysiske eller psykiske gener, når du går på arbejde, kan du sammen med din arbejdsplads søge om støtte til kurser og praktik til at finde en nyt retning til dit arbejdsliv.

Sporskiftet består i vejledning, efteruddannelse og eventuel praktik, så du kan få nye opgaver på dit nuværende arbejde eller hos en ny virksomhed. Og det koster hverken dig eller din arbejdsgiver så meget som en krone. Tilskuddet dækker nemlig alle omkostninger i det forløb, der skal sikre dig et nyt job. For det skal ikke gøre ondt at gå på arbejde.

Støtten har til formål at hjælpe dig i nedslidningstruede brancher videre i arbejdslivet.

Hvordan søger jeg om sporskifte?

Billedet i stort format

På billedet ovenfor vises, hvordan du som medarbejder søger om sporskifte. Det sker med en 7 trins proces:

  1. Du har ondt, eller har risiko for at få ondt, når du går på arbejde. Det kan enten være fysisk eller psykisk.
  2. Undersøg om din arbejdsplads er i en såkaldt nedslidningstruet branche. Ellers kan der ikke søges.
  3. Tag en snak med din leder og eventuelt din medarbejderrepræsentant. Er der et andet sted i virksomheden, der kan være bedre for dig? (Ja = direkte til punkt 5, Nej = videre til punkt 4).
  4. Undersøg sammen, hvilke virksomheder der kan være oplagte. Er du i tvivl, kan du vælge at komme i lønnet praktik i en anden virksomhed for at prøve det af.
  5. Undersøg sammen med din leder, hvilket kursus (fx et AMU-kursus) der kan gøre dig klar til et nyt job.
  6. Når I har en plan, skal din leder søge om støtte.
  7. Hvis din ansøgning bliver godkendt, kan dit forløb gå i gang med det samme.

Læs mere om betingelserne til at søge puljen:

Pulje til sporskifte

Hvem kan søge?

Hårdt fysisk eller psykisk arbejde kan være opslidende. Derfor har ansatte i en række brancher mulighed for at søge om støtte til at skifte spor i karrieren. Du kan finde en liste over alle de brancher, der kan søge om støtte, på siden for sporskifte puljen. Vær opmærksom på, at hvis du er ledig, kan du ikke benytte denne mulighed for at skifte spor.

Koster det noget?

Det koster hverken dig eller din arbejdsgiver noget, at du skifter spor. Når forløbet er forbi, vil din arbejdsgiver få udbetalt de omkostninger, der er blevet godkendt i forbindelse med dit forløb. Det gælder både de timer, I har brugt på samtaler, vejledning, kurser og praktik. Det gælder også betalingen for selve kurset/kurserne. Læs mere om, hvad støtten dækker og ikke dækker på siden for pulje til sporskifte.

Hvad kan jeg komme til at lave?

Det er helt op til dig selv og din leder at vurdere, hvilken retning du skal vælge at gå i dit arbejdsliv. Måske er der et job et andet sted i din virksomhed, som du kan få, hvis du tager et kursus. Er du fx automekaniker og har ondt efter en periode med hårdt fysisk arbejde, kan du tage et kursus i salgsteknik. Din viden om biler og dine nye kompetencer inden for salg kan måske give dig en ny funktion ved skranken hos automekanikeren. Men du kan også skifte til noget helt andet, en helt anden virksomhed, en helt anden branche. Det vigtige er, at du gør op med dig selv, hvad det er for et arbejdsliv, du gerne vil have. Er du i tvivl om, hvad du gerne vil, kan du allerede på det her tidspunkt få vejledning fx hos eVejledningen.

eVejledning

Hvilket kursus er det rigtige for mig?

Når du har fundet ud af, hvilken type job du gerne vil skifte til, skal du finde det rigtige kursus. For at få støtte, skal kurset være erhvervsrettet. Det vil sige, at det skal uddanne dig til at løse de opgaver, som jobbet kræver. AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, og det er primært AMU-kurser, som er oplagte at søge.

Uddannelsesguides hjemmeside om AMU

Hvis du ikke kan finde et AMU-kursus, der passer til det job, du gerne vil have, kan du også søge om støtte til at tage andre kurser. Det kræver, at du sammen med din leder laver en beskrivelse af kurset og sender den sammen med ansøgningen. Hos eVejledningen kan I få hjælp til at finde det kursus, som du har brug for.

eVejledningen

Hvor søger jeg henne?

Det er ikke dig selv, men din leder, der skal søge om støtte til, at du kan skifte spor. Der skal indsendes en ansøgning, et budget og en kursusoversigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Skemaer til ansøgningen, budgettet og kursusoversigten finder du på siden for pulje til sporskifte.

Der kan gå op til tre-fire uger, før dit forløb bliver godkendt. Derefter kan du gå i gang med vejledning, kurser og eventuelt praktik. Til sidst skal din leder indsende et slutregnskab over hele dit forløb. Så får virksomheden, du arbejder for, udbetalt støtten.

Hvor lang tid kan et forløb vare?

Et forløb må højst vare op til 12 måneder, men det er helt op til dig og din leder at planlægge dagene. De behøver ikke ligge i forlængelse af hinanden, og I kan sprede forløbet ud over en periode på 12 måneder.Man deler forløbet op i tre faser:

Fase 1

I fase 1 bliver dit forløb planlagt. Det er her, du tager snakken med din leder, og hvor I sammen skal finde ud af, hvordan I finder et arbejde, der ikke giver dig smerter. Det kan være i den virksomhed, du allerede arbejder for eller i en helt anden. Det er også her, I finder ud af, hvilket eller hvilke kurser du skal tage for at kunne løse opgaverne i et nyt job. Bagefter sender din leder ansøgningen til star.dk. Sammen med ansøgningen skal din leder sende en kursusoversigt med det/de kurser, du gerne vil tage og et budget. En vejledning og alle skemaerne finder I på siden for puljen til sporskifte.

Fase 2

I fase 2 går selve forløbet i gang. Du går i gang med kurset eller kurserne. Har du fået en praktikplads i en anden virksomhed, skal du være opmærksom på, at det kommer efter uddannelsen, og at det hele skal ligge inden for de 12 måneder. Du kan derfor ikke tage et kursus, som varer 12 måneder og også få støtte til din vejledning og praktikperiode. Det hele skal nås inden for de 12 måneder.

Fase 3

Fase 3 er den sidste fase. Her har du afsluttet forløbet, og din leder skal sende et slutregnskab ind til star.dk, for at virksomheden kan få udbetalt sin støtte. Slutregnskabet minder om det budget, som din leder sendte til star.dk sammen med ansøgningen.

Hvor mange kurser kan jeg få støtte til?

Du kan søge om så mange kurser, du vil, så længe de forløber sig indenfor de 12 måneder. STAR giver ikke støtte til aktiviteter, der ligger uden for indholdet i sporskiftepakken. Dog skal alle kurserne være relevante for det job, du gerne vil have. Derfor skal du beskrive, hvorfor de valgte kurser er relevante for dig, og hvorfor kurset eller kurserne er vigtige.

Skal jeg tage et kursus, inden jeg kommer i praktik?

Ja. Hvis du vil skifte spor i dit arbejdsliv, betyder det ofte, at du skal have nye opgaver i dit daglige arbejde, som du ikke har lavet før. Det er derfor en fast del af forløbet, at du skal tage et kursus, så du er godt klædt på til at løse nye opgaver i din praktikperiode. Kurset kan dog vare ned til to dage.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Hvis du gerne vil arbejde for en anden virksomhed, end den du er i nu, kan det være en god idé at søge om en praktikplads for at prøve det af. Det kan være i den samme branche, som du allerede arbejder i eller i en helt anden. Det vigtigste er bare, at du gør op med dig selv, hvilket arbejdsliv du gerne vil have. Du skal sammen med din leder sørge for at finde virksomheden og søge om praktik. Praktikforløbet skal bygge videre på det eller de kurser, du har taget inden praktikken.

Sidst opdateret: 22-03-2024