Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Denne funktion beskriver driftsudgifter ved aktivering af ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning.

På denne funktion registreres driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).

Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor samlet.

Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres på denne funktion.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019