Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år.

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 5.68.91.

Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder registreres under art 1. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres ligeledes under art 1. Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2.
 Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorordning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 5.58.82.

Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98.

Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98.

Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere i 2017 men vedrørende 2011-2012 konteres på funktion 5.68.98.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019