Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for hjælpemidler

Vi modtager jævnligt spørgsmål om hjælpemidler, som kan være af generel interesse.

Det er muligt på 5.57.71.009 (sygedagpengemodtagere), 5.68.98.005 (tidligere 5.57.75.012, ikke-forsikrede i beskæftigelse og personer i seniorjob), 5.58.80.003 (revalidender/forrevalidender), 5.58.83.003 (tidligere 5.58.81.004, ledighedsydelsesmodtagere), 5.58.81.012 (personer i skånejob eller fleksjob), 5.58.82.006 (personer på ressourceforløb), 5.58.82.016 (personer på jobafklaringsforløb), 5.68.91.006 (dagpengemodtagere og forsikrede i beskæftigelse) og 5.68.98.011 (aktiverede kontant-og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende) at registrere følgeudgifter til udvælgelse af det rette hjælpemiddel, instruktion, udgifter til reparation og transport af udlånte hjælpemidler. Heraf følger, at der også kan registreres tilskud til udgifter til forsendelse (porto) af hjælpemidler.

I forbindelse med ovenstående skal det bemærkes:

  • at der alene kan afholdes udgifter til den nødvendige eksterne konsulent- og ekspertbistand i forbindelse med bevilling af tilskud til hjælpemidler med henblik på at sikre, at der bevilges tilskud til det rette hjælpemiddel,
  • at der kan afholdes udgifter til instruktion i anvendelse af hjælpemidlet i forbindelse med dettes erhvervelse; det er dog en forudsætning, at der er tale om kompetencer som jobcenteret ikke kan forventes at være i besiddelse af,
  • at udgifter til reparation af hjælpemidler kan afholdes, såfremt hjælpemidlet fortsat er nødvendig for at deltage i tilbuddet eller for at fastholde ansættelse uden løntilskud eller drift af selvstændig virksomhed; det er dog en betingelse, at reparation af hjælpemidlet vurderes at være billigere end at foretage et nyindkøb til udlån eller at bevilge tilskud til nyt hjælpemiddel,
  • at der kan afholdes følgeudgifter, når udlånte hjælpemidler skal transporteres til opmagasinering, reparation, til en anden person eller til en anden virksomhed efter en udlånsperiodes ophør, men der kan ikke registreres eventuelle udgifter til opmagasinering på ovennævnte grupperinger, og
  • at udgifter til lægeerklæringer ikke kan registreres på ovennævnte grupperinger, idet det er en administrationsudgift som kommunerne endeligt afholder.
Sidst opdateret: 29-09-2020