Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om personbogføring

Vi modtager jævnligt spørgsmål om personbogføring, som kan være af generel interesse.

Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 47 er dog undtaget disse regler.

Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger:

  • Registrering af personens CPR-nummer
  • Registrering af ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud)
  • Registrering af beløb
  • Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud

Bekendtgørelsen kan findes på retsinformation

Jobrotationsydelse ikke er et tilskud til en person eller familie, men til en virksomhed, og derfor er der ikke er krav om personbogføring. Dette samme gælder ved udgifter til anden aktør.

Dog skal der bogføres på en sådan måde, at kommunen kan godtgøre overfor revisionen, at de afholdte udgifter svarer til den gennemførte aktivitet. Det kan fx ske ved at sikre, at hver udgiftsregistrering knyttes (det kan være via et sagsnummer, virksomhedsnummer og evt. en periodeangivelse) til en opgørelse over de timer (både ledige og beskæftigede), der udbetales ydelse til.

Sidst opdateret: 29-09-2020