Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Folkepension

Man skal som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser for at få folkepension.

Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen, der er 67 år i 2023. Pensionsalderen reguleres yderligere til 68 år i 2030.

For at få folkepension skal man som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser om statsborgerskab, om fast bopæl i landet, og om at man har boet i Danmark i mindst tre år i mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Der er dog en række undtagelser.

Betingelser for folkepension

Se satser

Folkepensionens størrelse

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. En del pensionister modtager den supplerende pensionsydelse, også kaldet 'ældrechecken'. Derudover har man mulighed for at søge om diverse tillæg, herunder helbredstillæg, varmetillæg, personligt tillæg og boligydelse.

Beregning og udbetaling af folkepension

Supplerende pensionsydelse ('ældrecheck')

Arbejde og pension

Folkepensionister kan arbejde, uden at folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg bliver sat ned. Man kan også udskyde udbetalingen af folkepensionen, hvis man ønsker at blive på arbejdsmarkedet, for derefter at få en højere pension.

Arbejde og pension

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender og udbetaler folkepension.  Hvis du ønsker personlig vejledning om folkepension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk (nyt vindue)

Folkepension på borger.dk (nyt vindue)

Beregning af folkepension på Borger.dk (nyt vindue)

Dansk pension i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Social sikring i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Love og regler for folkepension

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021 (nyt vindue)

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007 (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 18-09-2023