Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Seniorpension

Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget lovforslag L67 om seniorpension, og seniorpension kan tilkendes fra 1. januar 2020.

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

  1. personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
  2. personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
  3. personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Det er desuden en betingelse, at borgeren opfylder de grundlæggende krav til statsborgerskab, bopæl og bopælstid, som gælder for ret til pension efter lov om social pension.

Seniorpensionsenheden træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension. Afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Se satser

Spørgsmål og svar om seniorpension

Til borgere

Det er Seniorpensionsenheden, som tilkender seniorpension. Hvis du ønsker yderligere information om seniorpension, kan du læse på borger.dk eller kontakte din kommunen.

Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler seniorpension. Hvis du ønsker yderligere information om seniorpension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Dansk pension i udlandet på borger.dk

Social sikring i udlandet på borger.dk

Love og regler om seniorpension

Vejledning om seniorpension: VEJ nr. 9513 af 30. juni 2021

Bekendtgørelse om seniorpension: BEK nr. 2237 af 29. december 2020

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021

Sidst opdateret: 08-03-2024