Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Mediecheck

Folkepensionister og førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003 har mulighed for at få mediecheck.

Mediechecken er et tillæg til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 2003), som udbetales for første gang i 2019. Mediechecken erstatter gradvist den nedsatte medielicens frem mod 2022. Det betyder, at der både er mulighed for at få mediecheck og nedsat medielicens frem mod 2022. Herefter vil det kun være muligt at få mediechecken.

Mediechecken udgør 235 kr. før skat i 2019 og stiger hvert år frem mod 2022.

Betingelser for mediecheck

Mediecheck udbetales automatisk i januar måned til folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003), der har en personlig tillægsprocent på 100.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender mediecheck. Hvis du ønsker yderligere information om mediecheck, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Mediecheck på borger.dk

Personlig tillægsprocent på borger.dk

Love og regler om folke- og førtidspension 

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Sidst opdateret: 08-03-2024