Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Barselsdagpenge

Man kan få barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Folketinget har vedtaget nye barselsregler, som træder i kraft den 1. juli 2022 og vil gælde for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Børn født før den 2. august 2022

Som udgangspunkt har forældre i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption ret til fravær, og hvis de opfylder betingelserne herfor, har de ret til barselsdagpenge.

Alle forældre har ret til fravær i perioder, når de får et barn. Perioderne er opdelt sådan at:

  • En mor har ret til fravær 4 uger før forventet fødsel, 14 uger efter fødslen og dernæst 32 ugers forældreorlov
  • En far/medmor har ret til fravær 2 uger efter fødslen, og dernæst 32 ugers forældreorlov.

Hvis en person opfylder kravene til barselsdagpenge, kan personen få barselsdagpenge i nogle perioder. Perioderne er:

  • En mor kan få barselsdagpenge i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen
  • En far/medmor kan få barselsdagepenge i 2 uger efter fødslen
  • Udover det har forældrene tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 uger

Betingelserne for barselsdagpenge er beskrevet på borger.dk

Borger.dk

Børn født den 2. august 2022 eller senere

Udgangspunktet er, at forældre stadig har ret til fravær som før, men reglerne for barselsdagpenge er blevet ændret. Som udgangspunkt kan hver forælder få barselsdagpenge i 24 uger efter barnets fødsel, hvis forældrene bor sammen, og forældrene opfylder beskæftigelseskravet ved fraværets start. Som mor har man desuden ret til fravær 4 uger før forventet fødsel.

Nogle af ugerne er øremærket hver forælder, og nogle af ugerne kan overdrages til den anden forælder. Antallet af øremærkede uger afhænger af, om forælderen er selvstændig, lønmodtager, ledig osv. På borger.dk kan man læse om de forskellige kategoriers ret til barselsdagpenge.

Nye barselsregler for lønmodtagere

Nye barselsregler for selvstændige

Nye barselsregler for ledige

Nye barselsregler for studerende og nyuddannede

Love og regler om barselsdagpenge

Barselsloven

Barselsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af syge- og barselsdagpenge

Vejledninger om barselsdagpenge

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Vejledning om beregning af barselsdagpenge

Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge

Vejledning om barsel og ferieydelse

Vejledning om EF-reglerne om social sikring – Del V Barsels-dagpenge

Information om barsel og ferie

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge. Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge.

Du kan planlægge din barselsorlov med selvbetjeningsløsningen ’Din Barsel’ på borger.dk.

Barsel og orlov på borger.dk

Kontakt Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark

Hvor kan du klage?

Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelser om ret til barselsdagpenge.

Til virksomheder

En arbejdsgiver, der udbetaler hel eller delvis løn under en medarbejders barsel kan få refusion af barselsdagpengene.

Arbejdsgivers refusion ved sygdom og barsel

Sidst opdateret: 12-03-2024