Spring over hovedmenu

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Find løbende information om lovtekster, bekendtgørelser og juridiske vejledninger, som knytter sig til den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Mere ansvar til a-kasser

Udvalgte a-kasser får i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet for dagpengemodtagere.

 

Mere ansvar til a-kasser

Skærpet tilsyn med kommunernes indsats

Med den forenklede beskæftigelsesindsats stilles der færre proceskrav til kommunerne. Samtidig igangsættes en skærpet opfølgning på den kommunale indsats.

Skærpet tilsyn