Spring til hovedindhold

Refusionsreformen

Med refusionsreformen gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen afhænger af anciennitet.

Folketinget har den 26. august 2015 vedtaget L 4 forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som udmønter "aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet". Loven trådte i kraft den 4. januar 2016.

Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.

Reformens intentioner

Intentionerne med refusionsreformen er:

 • At danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesopgaven på den enkelte ledige og iværksætte netop den indsats, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job og blive selvforsørgende.
 • At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker.
 • At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse.
 • At øge gennemskueligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, men aftrappes over tid.
 • At forebygge kassetænkning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver uafhængig af hvilken indsats der iværksættes.

Lovforslag

Lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslaget som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslag L4 om præciseringer af jobreform fase I på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslag L4 som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Har du spørgsmål til refusionsreformen?

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

 • Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
 • Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
 • Spørgsmål vedr. baggrundsdata
 • Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
 • Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
 • Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden.

Sidst opdateret: 26-05-2023