Spring til hovedindhold

Reformen af førtidspension og fleksjob

Målet med reformen af førtidspension og fleksjob er, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse.

Folketinget har den 30. juni 2012 indgået en politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjobordningen.

Reformens intentioner

Intentionerne med reformen af førtidspension og fleksjob er:

  • Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv.
  • Adgangen til førtidspension begrænses, og der skal gives en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats i et ressourceforløb eller minifleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevne.
  • Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Aftaletekst

Læs aftaleteksten for reformen af førtidspension og fleksjob (pdf)

Sidst opdateret: 12-03-2024