Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Konteringsregler for 8.51.52 anden gæld

Her kan man læse om gældende konteringsregler og ændringer for anden gæld

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift.

Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, danskbonus for selvforsørgede samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019