Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om tidlig pension

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om tidlig pension, som kan være af generel interesse for alle. På den baggrund har styrelsen samlet nedenstående spørgsmål og svar.

Svar 04-08-2021:

Nej. Man kan ikke få tillagt periode med beskæftigelse fra Tyrkiet i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Associeringsaftalen giver kun ret til at medtage udbetalingen af tidlig pension til Tyrkiet.

Svar 04-08-2021:

Man skal som udgangspunkt være dansk statsborger for at opnå ret til tidlig pension. Det gælder dog ikke, hvis ansøgeren om tidlig pension opfylder én eller flere af disse betingelser:

  • Personen har boet i Danmark i mindst ti år i perioden, fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen. Hertil skal man have boet mindst fem år i Danmark op til, at man får bevilliget pension.
  • Personen er flygtning, og har fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i
    Udlændingeloven. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis personen er kommet til Danmark efter den 1. september 2015.
  • Personen er statsborger i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Hvis man er statsborger i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, skal man som udgangspunkt ikke være dansk statsborger for at få ret til tidlig pension.

Svar 04-08-2021:

Hvis man overgår fra efterløn ved ansøgningen om tidlig pension, opfylder man kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet via medlemsskab af en a-kasse.

Svar 04-08-2021:

Ja. Deltidsmedlemsskab af en a-kasse er tilstrækkeligt til at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Svar 17-08-2021:

Nej. Modtagere af tidlig pension kan ikke få boligydelse til folkepensionister, men er omfattet af de almindelige regler om boligsikring efter boligstøtteloven.

Man kan godt modtage tidlig pension samtidig med, at man får udbetalt en tjenestemandspension, men ydelsen vil dog blive nedsat. Nedsættelsen af tidlig pension sker med udgangspunkt i 80 pct. af udbetalingsværdien af tjenestemandspensionen ved tidlig pensionsalderen, dvs. 3 år før folkepensionsalderen.

Det er en forudsætning, at man opfylder betingelserne for at overgå til tidlig pension, herunder at man har en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet inden overgang til tidlig pension.

Sidst opdateret: 18-08-2021